Equine Pediatric Medicine

Autor:
ISBN: 978-1-84076-081-1
Vydavateľ: CRC Press (Taylor & Francis Group), 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 454 farebných ilustrácií, 87 tabuliek, 352 strán

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Zámerom autorov v diele Pediatrické lekárstvo koní je poskytnúť klinickým lekárom rady na určenie pravdepodobnej diagnózy, aby mohli zvážiť relevantnú patofyziológiu a diferenciálne diagnózy a tak dospieť k potvrdenej diagnóze, a plán uskutočnenia terapeutického postupu. Organizácia knihy je založená na jednotlivých systémoch. Prvá kapitola opisuje lekársku prehliadku žriebäťa - základ všetkých diagnóz. Druhá kapitola sa zaoberá kardiovaskulárnym šokom, čo býva častým javom u chorých mladých koní, následnou resuscitáciou a tekutinovou a elektrolytickou terapiou. Nasledujúce kapitoly sa venujú chorobám a poruchám postihujúcich jednotlivé telesné systémy. Autori sa v knihe odvolávajú na najnovšie zobrazovacie a diagnostické testovacie techniky, ktoré majú napomôcť lekárskej prehliadke, a sústreďujú sa na ich dôležitosť pre každodennú praxsúvisiacu s koňmi. Text je ilustrovaný množstvom vysokokvalitných klinických fotografií, zobrazení a tabuliek. Kniha o pediatrii koní je hodnotným materiálom pre zverolekárov koní ako príručka, a pre študentov veterinárstva a zootechnikov ako kompletný sprievodca chorobami

Prečo odporúčame túto knihu?
● Ide o precízne spracovaného sprievodcu, ktorý predstavuje kompletnú etiológiu, patofyziológiu, klinickú prezentáciu, diferenciálnu diagnostiku a manažment.
● Kniha vychádza z praktických skúseností založených na najnovších diagnostických a  metódach a technikách.
● Vysoko kvalitné klinické fotografie a zobrazenia a tabuľky.

Obsah:
1. Physical examination
2. Cardiovascular shock, resuscitation, and fluid and electrolyte therapy
3. Infectious diseases
4. Immunologic and Hematologic disorders
5. Alimentary tract disorders
6. Liver disorders
7. Cardiovascular disorders
8. Respiratory disorders
9. Urinary and umbilical disorders
10. Neurologic disorders
11. Muscle and the neuromuscular junction disorders
12. Joint and skeletal disorders
13. Ophthalmologic disorders
14. Dermatologic disorders
15. Endocrine and metabolic disorders
16. Neoplasia
17. Pharmacology

William Bernard: DVM Lexington Equine Surgery and Sports Medicine, Lexington, Kentucky, USA
Bonnie S. Barr: VMD DipACVIM Rood and Riddle Equine Hospital, Lexington, Kentucky, USA
Spolupracovníci:
Kevin Corley, Claire Latimer, Johanna M. Reimer, Troy N. Trumble, Mary E. Utter