Cancer Management in Small Animal Practice

Autor:
ISBN: 978-1416031833
Vydavateľ: Saunders, 2009
Špecifikácia: 432

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Kniha vám poskytne kompletný manažment v súvislosti s diagnostikou, stanovením štádia a zvládnutím mnohých onkologických ochorení. Táto príručka je koncipovaná tak, aby poskytovala jednoduchý prístup ku klinicky relevantným údajom komplexnej starostlivosti o drobné zvieratá s rakovinou, pričom berie do úvahy potreby, záujmy a schopnosti klienta. Obsahuje časť s odkazmi na informácie, ktoré nie sú uvádzané v súčasných onkologických textoch, vrátane interakcií liekov a materiálov týkajúcich sa účasti na klinických testoch. Všetky informácie sú dostatočne podložené a časť s odkazmi na príslušnej webstránke obsahuje odkazy na pôvodné a súvisiace články.

Prečo odporúčame túto knihu:

● Najnovšie informácie, vrátane diagnostických postupov, liečebných metód a predpokladaných výsledkov, pomáhajú klientom urobiť najlepšie rozhodnutie pre ich domáce zvieratko.
● Príspevky odborníkov, uznávaných pre ich klinickú, ako aj akademickú a výskumnú odbornosť, poskytujú dostatočnú šírku a hĺbku odborných informácií.
● Plnofarebný formát poskytuje presné vizuálne zobrazenie konkrétnych chorôb a postupov, čím sa rozširujú vaše diagnostické možnosti.
● Kľúčové témy zvýrazňujú dôležité informácie, čím k nim umožňujú rýchly a jednoduchý prístup.
● Systémový prístup týkajúci sa diagnózy a následných krokov poskytuje logický, systematický a komplexný postup pre stanovenie presnej diagnózy, liečby a prognózy.
● Rozsiahle materiály o podpornej starostlivosti znižujú riziko vzniku nepriaznivých udalostí a zvyšujú šance na prežitie pacienta, zároveň sú tieto informácie o naliehavých stavoch zverolekárovi vždy poruke.
● Odporúčané študijné materiály poukazujú na najnovšie informácie vhodné pre ďalšie skúmanie a výskum.
● Komplexný materiál o bezpečnosti liekov sa podrobne zaoberá všetkými informáciami potrebnými pre bezpečnú manipuláciu a podávanie liekov na rakovinu.
● Užitočný zoznam liekov poskytuje informácie o zložení liekov, odporúčanom dávkovaní, toxicite a relatívnych nákladoch.
● Kapitola o možnostiach účasti na klinických testoch poskytuje užitočné informácie a dáva nádej pacientom a ich ošetrovateľom.

1. Pathophysiology and Tumor Cell Growth

2. Genetic Basis of Cancer

3. Veterinary Cancer Etiology

A. Environmental, Chemical, and Physical Carcinogens

B. Viral Carcinogenesis

C. Hormonal Impact on Carcinogenesis

Part 2 Evidence-Based Approaches to Cancer in Companion Animals

4. Cancer Epidemiology and Statistics

5. Clinical Trial Design and Access to Clinical Research Studies

Part 3 Cancer Diagnosis and Staging

6. Methods of Tumor Diagnosis: Fine-Needle Aspiration and Biopsy Techniques

7. The Cytology of Neoplasia

8. Histopathology, Immunohistochemistry, and Tumor Grading

9. Imaging Methods in Cancer Diagnosis

A. Radiography

B. Ultrasound

C. Endoscopy

10. Advanced Imaging Modalities

A. Positron Emission Tomography (PET)

B. Computed Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI)

C. Nuclear Scintigraphy

11. Paraneoplastic Syndromes

Part 4 The Management of Cancer

12. Chemotherapy

A. Basic Chemotherapy Principles

B. Chemotherapy Drug Interactions

C. Safe Handling of Chemotherapy Drugs

D. Chemotherapy Preparation

E. Chemotherapy Administration

F. Formulary and Sources of Chemotherapeutic Agents

13. Managing Oncologic Emergencies

A. Tumor- and Treatment-related Complications

B. Treatment of Chemotherapy Extravasations

C. Transfusion Considerations

14. Surgical Interventions in Cancer

15. Radiation Therapy

A. External Beam Radiation Therapy (Teletherapy) and Brachytherapy

B. Radioisotopes in Cancer Therapy

C. Management of Radiation Toxicity and Complications

16. Immunotherapy

17. Photodynamic Therapy

18. Supportive Care of the Cancer Patient

A. Prevention and Management of Nausea and Vomiting

B. Nutritional Management of the Cancer Patient

C. Assessment and Management of Pain in the Cancer Patient

D. Palliative Care for the Cancer Patient

Part 5 Specific Malignancies ― A Head-to-Tail Approach

19. Nervous System Neoplasia

20. Tumors of the Head and Neck

A: Oral Tumors

B: Nasal Tumors

C: Ocular and Periocular Tumors

D: Aural Tumors

E: Skull Tumors

F: Esophageal Tumors

G: Laryngeal and Tracheal Tumors

21. Tumors of the Thoracic Cavity

A: Primary Respiratory Tumors

B: Mediastinal Tumors

C: Metastatic Respiratory Tumors

D: Rib and Pleural Tumors

E: Cardiac and Heart-based Tumors

22. Tumors of the Abdominal Cavity

A: Stomach Tumors

B: Intestinal Tumors

C: Liver, Gall Bladder, and Non-endocrine Pancreatic Tumors

D: Splenic Tumors

E: Female Reproductive Tumors

F: Mammary Tumors

G: Male Reproductive Tumors

H: Renal Tumors

I: Bladder and Urethral Tumors

J: Prostate Tumors

23. Tumors of the Skin, Subcutis, and Other Soft Tissues

A: Skin Tumors

B: Nail Bed Tumors

C: Foot Pad Tumors

D: Mast Cell Tumors

E: Soft-tissue Sarcomas

F: Histiocytic Diseases

G: Perianal and Anal Sac Tumors

24. Tumors of the Musculoskeletal System

25. Tumors of the Hematopoietic System

A: Lymphoma

B: Leukemia

C: Multiple Myeloma

26. Tumors of the Endocrine System

A: Adrenal and Pituitary Tumors

B: Thyroid Tumors

C: Parathyroid Tumors

D: Pancreatic Tumors  View less >