Small Animal Internal Medicine, 5th Edition

Autor:
ISBN: 978-0-323-08682-0
Vydavateľ: Elsevier, 2013
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 735 ilustrácií, 1504 strán

179,00 €
Na objednávku

 
Obchodná informácia:
Najnovšie vydanie
Charakteristika:
Naučte sa prostredníctvom tejto neoceniteľnej príručky efektívne zistiť, diagnostikovať a liečiť bežné prípady interného lekárstva. Piate vydanie tejto knihy s názvom Interné lekárstvo malých zvierat zdôrazňuje praktické diagnostické prístupy a sústreďuje sa na klinicky relevantné aspekty liečby pacienta. Početné farebné ilustrácie, diagramy a postupnosť krokov, nové fotografie, schémy a doplnené tabuľky robia túto publikáciu výnimočnou. Kniha s vysoko funkčným dizajnom a jasným odborným textom prináša najrelevantnejšie informácie týkajúce sa možných problémov, ktoré rieši interné lekárstvo. 

Prečo odporúčame túto publikáciu:
Používa prístup orientovaný na problémy, začína s rozpravou o klinických príznakoch a diagnostických odporúčaniach a technikách a pokračuje terapeutickými aspektmi a starostlivosťou
Každý prispievateľ je uznávaným odborníkom vo svojej oblasti.
Limitovaný počet autorov znamená konzistenciu.
Jasné, podrobné procedurálne pokyny dôkladne opisujú každú procedúru.
Vzájomné odkazy v celej knihe znižujú opakovanosť textu a umožňujú jednoduché hľadanie príslušnej informácie.
Odporúčaná literatúra na konci každej kapitoly upozorňuje na najnovší vedecký výskum.
Komplexná tabuľka liekov uvádza odporúčané dávkovanie a indikácie.
Kniha je programovo napísaná tak, aby zlepšila kritické myslenie a rozhodovacie schopnosti na základe klinických zistení.
Stovky sumarizačných okienok a tabuliek umožňujú rýchly prístup ku klinickým príznakom, etiológii, diferenciálnym diagnózam, liekom a liečbe.
Plnofarebný formát prináša presné vizuálne zobrazenie špecifických porúch, chorôb a postupov.
Dvaja noví editori častí prinášajú sviežu perspektívu.
Rozprava o imunitne sprostredkovaných poruchách bola výrazne rozšírená a prepracovaná do samostatných častí.
Stovky nových plnofarebných fotografií a tabuľky odkazov pre rýchle nájdenie informácie
Úplne aktualizované tabuľky liekov a postupov liečby

Obsah:
PART ONE: CARDIOVASCULAR SYSTEM DISORDERS
1. Clinical Manifestations of Cardiac Disease
2. Diagnostic Tests for the Cardiovascular System
3. Management of Heart Failure
4. Cardiac Arrhythmias and Antiarrhythmic Therapy
5. Congenital Cardiac Disease
6. Acquired Valvular and Endocardial Disease
7. Myocardial Diseases of the Dog
8. Myocardial Diseases of the Cat
9. Pericardial Disease and Cardiac Tumors
10. Heartworm Disease
11. Systemic Arterial Hypertension
12. Thromboembolic Disease
PART TWO: RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS
13. Clinical Manifestations of Nasal Disease
14. Diagnostic Tests for the Nasal Cavity and Paranasal Sinuses
15. Disorders of the Nasal Cavity
16. Clinical Manifestations of Laryngeal and Pharyngeal Disease
17. Diagnostic Tests for the Larynx and Pharynx
18. Disorders of the Larynx and Pharynx
19. Clinical Manifestations of Lower Respiratory Tract Disorders
20. Diagnostic Tests for the Lower Respiratory Tract
21. Disorders of the Trachea and Bronchi
22. Disorders of the Pulmonary Parenchyma and Vasculature
23. Clinical Manifestations of the Pleural Cavity and Mediastinal Disease
24. Diagnostic Tests for the Pleural Cavity and Mediastinum
25. Disorders of the Pleural Cavity
26. Emergency Management of Respiratory Distress
27. Ancillary Therapy: Oxygen Supplementation and Ventilation
PART THREE: DIGESTIVE SYSTEM DISORDERS
28. Clinical Manifestations of Gastrointestinal Disorders
29. Diagnostic Tests for the Alimentary Tract
30. General Therapeutic Principles
31. Disorders of the Oral Cavity, Pharynx, and Esophagus
32. Disorders of the Stomach
33. Disorders of the Intestinal Tract
34. Disorders of the Peritoneum
PART FOUR: HEPATOBILIARY AND EXOCRINE PANCREATIC DISORDERS
35. Clinical Manifestations of Hepatobiliary Disease
36. Diagnostic Tests for the Hepatobiliary System
37. Hepatobiliary Diseases in the Cat
38. Hepatobiliary Diseases in the Dog
39. Treatment of Complications of Hepatic Disease and Failure
40. The Exocrine Pancreas
PART FIVE: URINARY TRACT DISORDERS
41. Clinical Manifestations of Urinary Disorders
42. Diagnostic Tests for the Urinary System
43. Glomerular Disease
44. Acute and Chronic Renal Failure
45. Canine and Feline Urinary Tract Infections
46. Canine and Feline Urolithiasis
47. Obstructive and Non-obstructive Feline Idiopathic Cystitis
48. Disorders of Micturition
PART SIX: ENDOCRINE DISORDERS
49. Disorders of the Hypothalamus and Pituitary Gland
50. Disorders of the Parathyroid Gland
51. Disorders of the Thyroid Gland
52. Disorders of the Endocrine Pancreas
53. Disorders of the Adrenal Gland
PART SEVEN: METABOLIC AND ELECTROLYTE DISORDERS
54. Disorders of Metabolism
55. Electrolyte Imbalances
PART EIGHT: REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS
56. Tools for the Practice of Theriogenology
57. Clinical Conditions of the Bitch and Queen
58. Clinical Conditions of the Dog and Tom
59. Infertility and subfertility
PART NINE: NEUROMUSCULAR DISORDERS
60. Lesion Localization and the Neurologic Examination
61. Diagnostic Tests for the Neuromuscular System
62. Intracranial Disorders
63. Loss of Vision and Pupillary Abnormalities
64. Seizures
65. Head Tilt
66. Encephalitis, Myelitis, and Meningitis
67. Disorders of the Spinal Cord
68. Disorders of Peripheral Nerves and the Neuromuscular Junction
69. Disorders of Muscle
PART TEN: JOINT DISORDERS
70. Clinical Manifestations of and Diagnostic Tests for Joint Disorders
71. Disorders of the Joints
PART ELEVEN: ONCOLOGY
72. Cytology and Biopsies
73. Principles of Cancer Treatment
74. Chemotherapy for the Practitioner
75. Complications of Cancer Chemotherapy
76. Approach to the Patient with a Mass
77. Lymphoma
78. Leukemias
79. Selected Neoplasms
PART TWELVE: HEMATOLOGY
80.  Anemia
81. Clinical Pathology in Greyhounds and Other Sighthounds
82. Erythrocytosis
83. Leukopenia and Leukocytosis
84. Combined Cytopenias and Leukoerythroblastosis
85. Disorders of Hemostasis
86. Lymphadenopathy and Splenomegaly
87. Hyperproteinemia
88. Fever of Undetermined Origin and Recurrent Infections
PART THIRTEEN: INFECTIOUS DISEASES
89. Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases
90. Practical Antimicrobial Chemotherapy
91. Prevention of Infectious Diseases
92. Polysystemic Bacterial Diseases
93. Polysystemic Rickettsial Diseases
94. Polysystemic Viral Diseases
95. Polysystemic Mycotic Infections
96. Polysystemic Protozoal Infections
97. Zoonoses
PART FOURTEEN: IMMUNE-MEDIATED DISORDERS
98. Pathogenesis of Immune-Mediated Disorders
99. Diagnostic Testing for Autoimmune Disease
100. Treatment of Primary Immune-Mediated Diseases
101. Common Immune-Mediated Diseases