Atlas of Feline Ophthalmology, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-470-95874-2
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2012
Špecifikácia: Špirálová varioväzba, 176 strán

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Úspešné zvládnutie očnej choroby závisí od schopnosti zverolekára identifikovať očné znaky a odlíšiť patologické zmeny. Atlas oftalmológie mačiek, 2. vyd. je neoceniteľnou diagnostickou príručkou, ktorá obsahuje vysokokvalitné farebné fotografie pre porovnanie s existujúcimi zdravotnými problémami. Toto druhé vydanie s 394 fotografiami, ktoré zobrazujú normálne a zároveň patologické očné stavy, je aktuálnou, kompletnou príručkou o očných chorobách, ktorá obsahuje stavy zistené od publikovania prvého vydania, širší geografický rozsah, a mnohé nové obrázky v lepšej kvalite.  Obsah je z dôvodu jednoduchého nájdenia požadovanej informácie rozdelený na časti, ktoré zodpovedajú špecifickej anatomickej stavbe oka. Užitočná príloha, ktorá je novinkou v tomto vydaní, zoskupuje obrázky podľa etiológie, čím sa ľahko nájde každý obrázok súvisiaci so špecifickou príčinou alebo chorobou. Atlas oftalmológie mačiek, 2. vyd. je užitočným prostriedkom, ktorý pomáha všeobecným zverolekárom pri diagnostikovaní očnej choroby u mačiek.
Informácia o autoroch:

Obsah:
I. NORMAL EYE FIGURE
A. Diagrams
1. Cross-sectional
2. Fundus oculus
B. Normal adnexa/anterior segment
1. Frontal view
2. Lateral view
a. Lens and cornea
b. Gross angle
3. Iridocorneal angle—Gonioscopic view
C. Normal fundus
II. GLOBE–ORBIT RELATIONSHIP
A. Convergent strabismus
B. Enophthalmos
1. Microphthalmia
2. Phthisis bulbi
3. Horner’s syndrome
4. Retrobulbar tumor
5. Pain
B. Exophthalmos
1. Cellulites/Retrobulbar abscess
2. Neoplasia
a. Retrobulbar lymphoma
b. Zygomatic osteoma
3. Orbital pseudotumor
C. Proptosis
D. Orbitalmucocele
III. ADNEXA
A. Eyelid agenesis
B. Entropion
C. Ectropion
D. Distichiasis
E. Blepharitis
1. Herpetic
2. Allergic blepharitis
3. Bacterial blepharitis
4. Meibomianitis
5. Demodicosis
6. Mycobacterial dermatitis
7. Food allergy
8. Pemphigus erythematosus
9. Persian idiopathic facial dermatitis
F. Apocrine cystadenoma
G. Chalazion
H. Lipogranulomatous conjunctivitis
I. Granuloma/Histoplasmosis
J. Neoplasia
1. Cutaneous histiocytosis
2. Squamous cell carcinoma
3. Adenocarcinoma
4. Mast cell tumor
5. Melanoma
6. Periorbital lymphoma
7. Nerve sheath tumor
IV. CONJUNCTIVA
A. Dermoid
B. Symblepharon
C. Conjunctivitis
1. Infectious
a. Herpesvirus
b. Chlamydophila
c. Bartonella
d. Mycoplasma
e. Polymicrobial
f. Ophthalmia neonatorum
g. Leishmania
h. Blastomycosis
i. Histoplasmosis
2. Allergic
a. Insect sting
b. Drug reaction
3. Eosinophilic
4. Traumatic
5. Conjunctival cysts
6. Parasitic-Thelaziasis
D. Dacryocystitis
E. Neoplasia
1. Lymphoma
2. Melanoma
V. NICTITATING MEMBRANE
A. Nictitans protrusion
1. Idiopathic prolapsed nictitating membrane
2. Glandular prolapse
3. Everted cartilage
4. Symblepharon
5. Horner’s syndrome
6. Abscess
7. Retrobulbar neoplasia
8. Phthisis bulbi
9. Pain
B. Eosinophilic conjunctivitis
C. Neoplasia
1. Fibrosarcoma
2. Squamous cell carcinoma
3. Lymphoma
4. Plasmacytoma
VI. CORNEA
A. Corneal opacities
1. Persistent pupillary membrane
2. Adherent leukoma
3. Corneal degeneration
4. Florida spots
5. Storage disease (MPS-VI)
6. Relapsing polychondritis
B. Congenital Endothelial Dysfunction
C. Keratoconus
D. Manx dystrophy
E. Infectious keratitis
1. Viral keratitis-Herpetic
a. Punctate
b. Dendritic
c. Geographic
2. Mycoplasma
3. Bacterial
a. Staphylococcus
b. Pseudomonas
4. Fungal
a. Candida
b. Aspergillus
5. Mycobacterial
F. Ulcerative keratitis
1. Superficial ulceration
a. Keratoconjunctivitis sicca
b. Neurotrophic
2. Bullous keratitis
3. Bullous keratopathy
4. Descemetocele
5. Iris prolapse
G. Corneal Laceration
H. Eosinophilic keratitis
I. Corneal sequestration
J. Foreign body
K. Staphyloma
L. Neoplasia
1. Limbal melanocytoma (Scleral shelf melanoma, Epibulbar melanoma)
2. Neuroblastic
3. Squamous cell carcinoma
VII. ANTERIOR UVEA
A. Dyscorias
1. Iris coloboma
2. Corectopia
3. Idiopathic dyscoria
4. D-shaped pupil
5. Spastic pupil syndrome
B. Persistent pupillary membranes
D. Chediak-Higashi syndrome
E. Iris atrophy
F. Dysautonomia
G. Iris cysts/Iridocilary cysts
H. Anterior uveitis
1. Iris abscess
2. Viral
a. Feline leukemia complex/Lymphoma
b. FIV
c. FIP
3. Toxoplasmosis
4. Fungal
a. Histoplasmosis
b. Cryptococcosis
c. Blastomycosis
d. Coccidioidomycosis
5. Bartonellosis
6. Polymicrobial
7. Parasitic
a. Dirofilariasis
b. Myiasis
8. Metabolic/Hypertension
a. Hyperlipidemia
b. Systemic hypertension
9. Trauma
10. Lens Induced
a. Phacolytic
b. Septic lens implantation
11. Neoplasia
a. Feline diffuse iris melanoma (FDIM)
b. Iris melanoma
c. Iris amelanotic melanoma
d. Iridociliary adenoma
e. Spindle cell tumor
f. Iridociliaryleiomyoma
g. Iridociliary leiomyosarcoma
h. Metastatic mammary adenocarcinoma
i. Squamous cell carcinoma
j. Metastatic hemangiosarcoma
k. Primitive neural epithelial tumor
l. Posttraumatic sarcoma
12. Postinflammatory sequelae
a. Lens capsule pigmentation
b. Posterior synechia/Iris bomb´e
c. Cataract
d. Anterior lens luxation
e. Iris cysts
f. Glaucoma
VIII. GLAUCOMA
A. Congenital/Goniodysgenesis
B. Inherited/Primary Open Angle Glaucoma (POAG)
1. Siamese
2. Domestic shorthair
C. Feline Aqueous Humor Misdirection Syndrome (FAHMS)
D. Secondary
1. Postinflammatory/Infectious
2. Systemic Hypertension
3. Iridocilary cysts
4. Neoplastic
a. Spindle cell tumor
b. Lymphoma
c. Feline diffuse iris melanoma (FDIM)
IX. LENS
A. Senile nuclear sclerosis
B. Cataract
1. Congenital/Persistent papillary membranes
2. Nutritional
3. Inherited
4. Cataract resorption
5. Trauma/Postinflammatory
6. Hypocalcemic
C. Cataract classification by involvement
1. Incipient
2. Immature
3. Mature
4. Hypermature/Phacolytic uveitis
5. Cataract resorption
D. Encephalitozoon cuniculi
E. Lens luxation
1. Anterior
2. Posterior
3. Subluxation
X. VITREOUS
A. Persistent hyaloid
B. Vitreous hemorrhage
C. Hyalitis
1. FIV
2. Toxoplasmosis
3. Pyogranulomatous inflammation
4. Retinal detachment/Systemic hypertension
XI. RETINA AND CHOROID
A. Congenital
1. Cardiovascular Anomalies
2. Coloboma
3. Retinal Folds
B. Chorioretinitis-Infectious
1. Feline leukemia complex
2. Panleukopenia
3. Feline infectious peritonitis
4. Fungal conditions
a. Histoplasmosis
b. Cryptococcosis
c. Blastomycosis
d. Coccidioidomycosis
5. Toxoplasmosis
6. Feline hemotropic mycoplasmosis
(feline infectious anemia)
7. Bacterial
8. Ophthalmomyiasis
C. Chorioretinitis-Traumatic
D. Hypertensive retinopathy
E. Retinal detachment
1. Renal failure/Systemic hypertension
2. Trauma
3. Neoplasia
4. Infectious
F. Retinal folds
1. Dysplastic
2. Inflammatory
3. Traumatic
4. Neoplasia
G. Retinopathy
1. Fluoroquinolone
2. Feline central retinal degeneration (FCRD)
3. Feline generalized retinal atrophy (FGRA)
4. Posttrauma/Inflammation
5. Idiopathic
6. Progressive retinal atrophy (PRA)
a. Abyssinian
b. Tonkinese
c. Burmese
d. Siamese
7. Chediak-Higashi syndrome
H. Vascular changes
1. Lipemia retinalis
2. Cardiovascular anomalies
3. Hyperviscosity
I. Neoplasia
1. Plasma cell tumor
2. Retrobulbar
3. Lymphoma
4. Metastatic intestinal adenocarcinoma
5. Metastatic adenocarcinoma
6. Metastatic hemangiosarcoma
XII. OPTIC NERVE
A. Coloboma
B. Optic disc hypoplasia
C. Optic disc aplasia
D. Optic neuritis
1. Cryptococcosis
2. Toxoplasmosis
E. Optic nerve atrophy
F. Glaucoma
G. Neoplasia
1. Glioma
2. Lymphosarcoma
3. Meningioma
Bibliography
Systemic Disease Related Images

Kerry Ketring: DVM, DACVO, a veterinary ophthalmologist, was in private practice in Ohio and Kentucky for 32 years; he retired to Michigan, where he continues to see clients. He also lectures nationally and internationally.
Mary Belle Glaze: DVM, MS, DACVO, is a veterinary ophthalmologist at the Gulf Coast Animal Eye Clinic, a private referral practice in Houston, Texas. Prior to that she was on staff at Louisiana State University’s Veterinary Teaching Hospital for 20 years and is a past president of the American College of Veterinary Ophthalmologists. She also lectures nationally and internationally.