Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Emergency and Critical Care, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-8138-2043-9
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2010
Špecifikácia: Mäkká väzba, 904 strán

119,00 €
Na sklade

Charakteristika:
Nové doplnené vydanie!
Stručná príručka s jasným členením a témami zoradenými podľa abecedy. Využívajúc populárny formát série Blackwellova päťminútová veterinárna konzultácia táto kniha poskytuje rýchly prístup k aktuálnym informáciám v rušnom prostredí pohotovostnej alebo intenzívnej starostlivosti. Témy boli vybraté z publikácie Blackwellova päťminútová veterinárna konzultácia: Psy a mačky a boli doplnené o ďalšie informácie, cenné klinické obrázky a užitočné diagramy s mnohými inými kapitolami, ktoré sú úplnou novinkou v tejto knihe. Kniha, na ktorej kapitolách sa podieľalo viac než šesťdesiatpäť odborníkov, ponúka spoľahlivé informácie pre uskutočnenie rýchleho rozhodnutia v stanovení diagnózy a zvládnutí mimoriadnych stavov. Táto klinická príručka je ideálnou pomôckou pre všeobecných zverolekárov a študentov, zootechnikov, a pracovníkov nemocnice a pohotovostnej ambulancie.

Acetaminophen toxicity.
Acidosis-Metabolic.
Acute Renal Failure.
Acute Respiratory Distress Syndrome.
Alkalosis-Metabolic.
Amitraz toxicosis.
Anaphylaxis.
Anterior uveitis.
Aortic thromboembolism.
Asthma (Bronchitis).
Atrial fibrillation/fllutter.
Atrial standstill.
Atrioventricular block.
Bleeding Timing.
Blood transfusion reaction.
Brachial plexus injury.
Brain injury/head trauma include coma.
Bundle Branch Block (right and left0.
Canine distemper virus.
Canine parvovirus.
Carbamate toxicity.
Cardiopulmonary arrest/CPCR.
Chocolate toxicity.
Chylothorax.
Coagulation disorders (include von Willebrands).
Congestive Heart Failure.
Coonhound paralysis.
Corneal and scleral lacerations.
Diabetes mellitus and DKA.
Diaphragmatic hernia.
Diarrhea (bacterial causes).
Dilated cardiomyopathy.
Disorders of calcium.
Disorders of chloride.
Disorders of glucose.
Disorders of phosphorus.
Disorders of potassium.
Disorders of Sodium.
Disseminated Intravascular Coagulation.
Drowning-Near Drowning.
Dystocia and uterine inertia.
Eclampsia.
Epistaxis.
Esophageal foreign bodies.
Ethylene glycol poisoning.
FeLV.
FIP.
FIV.
FLLUTD.
Gastric Dilitation Volvulus.
GI Obstruction.
Glaucoma.
Grape and Raisin Toxicity.
Hematuria.
Hemoabdomen.
Hemothorax.
Hepatic encephalopathy.
Hyperosmolality.
Hypertension.
Hyperthermia/Heat Stroke.
Hypertrophic and restrictive cardiomyopathy.
Hyphema.
Hypoadrenocorticism.
Hypotension.
Hypoxemia.
IMHA.
Intervertebral disk disease.
Intussusception (include cecocolic).
Ivermectin toxicity.
Laryngeal paralysis.
Lily poisoning.
Lower UTI.
Macadamia nut toxicity.
Marijuana toxicity.
Metaldehyde poisoning.
Murmurs.
Mycotoxins.
NSAID toxicity.
Organophosphate toxicity.
Pancreatitis.
Panleukopenia.
Paraphimosis.
Pericardial effusion.
Peritonitis.
Pneumonia, aspiration.
Pneumonia, infectious causes (viral, bacterial, fungal).
Pneumothorax.
Pulmonary contusions.
Pulmonary edema-cardiogenic.
Pulmonary edema-noncardiogenic.
Pulmonary thromboembolism.
Pyometra an CEH.
Pyothorax.
Pyrethroid/pyrethrin toxicity.
Retinal detachment andhemorrhage.
Rodenticides (include bromethalin, Vit K, cholecalciferol).
Schiff-Scherington/spinal shock/spinal fracture/trauma.
Seizures and status epilepticus.
Shock-cardiogenic.
Shock-hypovolemic.
Shock-septic.
Sick sinus syndrome.
Smoke inhalation.
Snake envenomation (coral and pit vipers).
Spider envenomation (black widow and brown recluse).
Splenic torsion.
SSRI Toxicity.
Supraventricular tachycardia.
Syncope.
Thrombocytopenia-immune mediated.
Tick paralysis.
Tracheal collapse.
Traumatic myocarditis.
Urethral prolapse.
Urolithiasis and urinary obstruction.
Uterine inertia.
Vaginal hyperplasia and prolapse.
Ventricular dysrhythmias.
Vomiting and hematemesis.
Zinc toxicity