Feline Cardiology

Autor:
ISBN: 978-0-8138-1242-7
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 516 strán

139,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Kardiológia mačiek je prvá kniha venovaná diagnóze a liečbe srdcových chorôb mačiek. Táto príručka je určená pre klinickú prax a spája najnovšie informácie s praktickými aplikáciami, pričom pre účel jednoduchého používania používa konzistentný formát. Kardiológia mačiek poskytuje detailné, podľa druhov špecifické informácie, ktoré sa nenachádzajú v iných materiáloch, pričom dôraz je kladený na najčastejšie sa vyskytujúce kardiovaskulárne choroby mačiek. Táto kniha využíva odbornosť štyroch medzinárodne uznávaných autorov, čím obsahuje aktuálne informácie týkajúce sa rozsahu dennej praxe. Obsahuje základné a pokročilé liečebné prístupy pre kardiomyopatiu, srdcovú arytmiu a mnohé iné poruchy až po najnovšie informácie o genetickom testovaní, cirkulujúcich markeroch srdcových chorôb, a iné. Kardiológia mačiek predstavuje komplexný samostatný zdroj informácií pre zvládnutie kardiovaskulárnych chorôb mačiek a je vítaným doplnkom ktorejkoľvek knižnice zverolekára drobných zvierat.

Prečo odporúčame túto knihu?
 Prvá kniha venovaná iba rozpoznaniu a zvládnutiu kardiovaskulárnej choroby domácej mačky
  Uvádza pokročilý, najnovší materiál vrátane srdcových biomarkerov, magnetickej rezonancie srdca, súčasné prístupy pre vyšetrovacie programy a predchovateľské vyšetrenie mačiek na srdcové choroby
  Poskytuje praktické prístupy pre vyšetrenie a liečbu srdcových chorôb mačiek
  Poskytuje odpovede na bežné a náročnejšie klinické otázky, pričom najviac miesta venuje najčastejšie sa vyskytujúcim kardiovaskulárnym chorobám mačiek.
  Obsahuje najnovšie informácie o liečbe uvedené v samostatných kapitolách o chorobách a v zozname liekov na srdcové choroby
  Obsahuje množstvo informácií, ktoré sa nenachádzajú v iných materiáloch, akými sú zvládanie komorbidít, anestézia predpokladaných srdcových pacientov, voľba liekov a tabuľky normálnych kardiovaskulárnych parametrov mačiek

Obsah:
Preface ix
Acknowledgments xi
Authors xiii
Section A: Clinical Entities
Chapter 1. Heart Murmurs and Gallop Heart Sounds
Chapter 2. Exercise Intolerance and Syncope
Chapter 3. Pleural Effusion
Chapter 4. Dyspnea and Cough
Chapter 5. Cardiopulmonary Arrest and Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation
Section B: Diagnostic Testing
Chapter 6. Radiography
Chapter 7. Echocardiography
Chapter 8. Cardiac Biomarkers
Chapter 9. Electrocardiography
Section C: Congenital Heart Disease
Chapter 10: Congenital Heart Malformations
Section D: Cardiomyopathies
Chapter 11. Hypertrophic Cardiomyopathy
Chapter 12. Restrictive/Unclassified Cardiomyopathy
Chapter 13. Dilated Cardiomyopathy
Chapter 14. Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy
Section E: Other Forms of Structural Heart Disease
Chapter 15. Acquired Valvular Disease
Chapter 16. Cardiac Neoplasia
Chapter 17. Miscellaneous Myocardial Disease
Section F: Arrhythmias and Other Electrocardiographic Abnormalities
Chapter 18. Arrhythmias and Other Electrocardiographic Abnormalities
Section G: Congestive Heart Failure
Chapter 19. Congestive Heart Failure
Section H: Arterial Thromboembolism
Chapter 20. Arterial Thromboembolism
Section I: Systemic Hypertension
Chapter 21. Systemic Hypertension
Section J: Pericardial Diseases
Chapter 22. Pericardial Effusion and Other Disorders of the Pericardium
Section K: Heartworm Disease
Chapter 23. Heartworm Disease
Section L: Comorbidities
Chapter 24. Comorbidities: Managing Cats That Have Coexistent Cardiac Disease and Extracardiac Disorders
Section M: Pulmonary Arterial Disorders
Chapter 25. Pulmonary Thromboembolism and Pulmonary Hypertension
Section N: Endocrine Diseases Affecting the Heart
Chapter 26. Endocrine Diseases Affecting the Heart
Section O: Anesthesia in the Patient with Cardiac Disease
Chapter 27. Anesthesia in the Patient with Cardiac Disease
Section P: Cardiac Screening Programs
Chapter 28. Cardiac Screening Programs
Section Q: Which Drug for Which Disease?
Chapter 29. Which Drug for Which Disease?
Section R: Drug Formulary
Chapter 30. Drug Formulary

Etienne Côté: DVM, DACVIM (Cardiology, Small Animal Internal Medicine), is Associate Professor of Companion Animal Medicine at the Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island, Canada.
Kristin A. MacDonald: DVM, PhD, DACVIM (Cardiology), is Staff Cardiologist at the VCA-Animal Care Center of Sonoma, California, USA.
Kathryn M. Meurs: DVM, PhD, DACVIM (Cardiology), is Professor in the Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, North Carolina, USA.
Meg M. Sleeper: VMD, DACVIM (Cardiology), is Associate Professor of Cardiology in the Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, Pennsylvania, USA.