Infectious Diseases of the Dog and Cat, 4th Edition

Autor:
ISBN: 978-1-4160-6130-4
Vydavateľ: Saunders, 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 845 ilustrácií, 1376 strán

159,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Publikácia je nenahraditeľným materiálom približujúcim diagnózu a liečenie infekčných chorôb psov a mačiek. Opis chorôb zahŕňa choroby spôsobené vírusmi, rickettsiami, chlamýdiami, mykoplazmami, baktériami, hubami, riasami, prvokmi i neznámymi činiteľmi. Každé opisované ochorenie je doplnene analýzou diagnostického testovania, indikáciou a metódami zhromažďovania vzoriek a ich odovzdania laboratóriu, interpretáciou výsledkov a uskutočňovaním ambulantných diagnostických postupov.

Prečo odporúčame túto knihu:

● Obsahuje indikácie a farmakologické prehodnotenie antimikrobiotík používaných na liečenie rôznych infekcií, pričom pokrýva klinické problémy súvisiace s infekčnými chorobami.
● Problematika zahŕňa environmentálne zvládnutie infekcií, poruchy nedostatočnej imunity, prevenciu infekcií v spoločnom prostredí, ľudí a domáce zvieratká so zníženou imunitou, ako aj imunizáciu.
● Kniha obsahuje tiež kompletné recepty antimikrobiálnych liekov, prehľad dávkovania liekov, informácie o dávkovaní, imunizačné odporúčania a zoznam výrobcov jednotlivých výrobkov.

Obsah:
Section I: Viral, Rickettsial, Chlamydial, and Mycoplasmal Diseases

1. Laboratory Diagnosis of Viral and Rickettsial Infections and Epidemiology of Infectious Disease
2. Antiviral and Immunomodulatory Chemotherapy
3. Canine Distemper
4. Infectious Canine Hepatitis, Canine Acidophil Cell Hepatitis
5. Canine Herpesviral Infection
6. Canine Infectious Respiratory Disease
7. Nonrespiratory Parainfluenza Viral Infections of Dogs
8. Canine Enteric Viral Infections
9. Feline Enteric Viral Infections
10. Feline Coronaviral Infections
11. Feline Leukemia Viral Infections
12. Feline Immunodeficiency Viral Infections
13. Feline Adenoviral Infection
14. Feline Respiratory Infections
15. Feline Foamy (Synctium-Forming) Viral Infection
16. Feline Paramyxoviral Infections
17. Poxviral Infection
18. Papillomaviral Infections
19. Miscellaneous Viral Infections
20. Rabies and Other Lyssaviral Infections
21. Pseudorabies
22. Enteroviral Infections
23. Influenza Viral Infections
24. Arthropod-Borne Viral Infections
25. Neorickettsia and Wolbachia Infections
26. Ehrlichia and Anaplasma Infections
27. Rocky Mountain and Mediterranean Spotted Fevers, Cat-Flea Typhuslike Illness,
Rickettsialpox, Typhus, and Q Fever
28. Chlamydial Infections
Section II: Bacterial Diseases
29. Hemotrophic Mycoplasmosis (Haemobartonellosis)
30.Mycoplasmal, Ureaplasmal, and L-Form Infections
31. Laboratory Diagnosis of Bacterial Infections
32. Antibacterial Chemotherapy
33. Stroptococcal and Other Gram-Positive Bacterial Infections
34. Staphylococcal Infections
35. Gram-Negative Infections
36. Sepsis
37. Enteric Bacterial Infections
38. Canine Brucellosis
39. Anaerobic Infections
40. Botulism
41. Tetanus
42. Leptospirosis
43. Borreliosis
44. Miscellaneous Bacterial Infections
45. Plague
46. Tularemia
47. Actinomycosis and Nocardiosis
48. Mycobacterial Infections
49. Dermatophilosis
50. Abscesses and Pyogranulomatous Inflammation Caused by Bacteria
51. Bite Wound Infections
52. Bartonellosis
53. Surgical and Traumatic Wound Infections
Section III: Fungal Diseases
54.Laboratory Diagnosis of Fungal and Algal Infections
55. Antifungal Chemotherapy
56. Cutaneous Fungal Infections
57. Blastomycosis
58. Histoplasmosis
59. Cryptococcosis
60. Coccidioidomycosis and Paracoccidioidomycosis
61. Sporotrichosis
62. Aspergillosis and Penicillosis
63. Candidiasis and Rhodotorulosis
64. Trichosporonosis
65. Miscellaneous Fungal Infections
66. Pneumocystosis
67. Protothecosis
68. Rhinosporidiosis
69. Microsporidiosis 
Section IV: Protozoal Diseases
70. Laboratory Diagnosis of Protozoal Infections
71. Antiprotozoal Chemotherapy
72. Trypanosomiasis
73. Leishmaniosis
74. Hepatozoonosis
75. Cytauxzoonosis
76. Babesiosis
77. Enteric Protozoal Infections
78. Nonenteric Amebiasis
79. Toxoplasmosis and Neosporosis
80. Enteric Coccidiosis
81. Cryptosporidiosis and Cyclosporiasis
82. Neurologic Diseases of Suspected Infectious Origin and Prion Disease
Section V: Clinical Problems
83. Heartworm Disease
84. Integumentary Infections
85. Musculoskeletal Infections
86. Cardiovascular Infections
87. Bacterial Respiratory Infections
88. Gastrointestinal and Intra-Abdominal Infections
89. Hepatobiliary Infections
90. Genitourinary Infections
91. Bacterial Infections of the Central Nervous System
92. Ocular Infections
93. Environmental Factors in Infectious Disease
94. Immunodeficiencies and Infectious Diseases
95. Fever
96. Prevention and Management of Infection in Kennels
97. Prevention and Management of Infectious Diseases in Multiple-Cat Environments
98. Considerations and Management of Infectious Diseases of Feral Cats
99. Immunocompromised People and Shared Human and Animal Infections
100. Immunoprophylaxis and Immunodiagnosis
Appendix
Antimicrobial Drug Formulary
Web Only:
Web Appendix 1: Recommendations for Core and Noncore Vaccinations of Dogs
Web Appendix 2: Recommendations for Core and Noncore Vaccinations of Cats
Web Appendix 3: Canine and Feline Biologics Manufacturers and Products Available Worldwide
Web Appendix 4: Compendium of Animal Rabies Prevention and Control
Web Appendix 5: Laboratory Testing for Infectious Diseases of Dogs and Cats
Web Appendix 6: Manufacturers of Diagnostic Test Kits and Their Products
Web Appendix 7: Disease Rule-Outs for Medical Problems
Web Appendix 8: Concentrations and Dosages of Locally Used Ocular Antibacterial Agents

Craig E. Greene: DVM, MS, DACVIM, Professor, Department of Small Animal Medicine, College of Veterinary Medicine, University of Georgia, Athens, GA