Ortopedie koček

Autor:
ISBN: 978-80-903710-7-1
Vydavateľ: Manson, Medicus veterinarius, 2010
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 402 strán , český jazyk

159,00 €
Na sklade

Charakteristika:
Medzi ortopédiou psa a ortopédiou mačky existuje veľa rozdielov. Väčšina kníh dostupných na trhu sa však zameriava na psa ako na mačku.Táto publikácia svojím zameraním je prvá a jedinečná svojho druhu. Kladie si za cieľ stať sa praktickým a priateľským sprievodcom ortopédie mačiek. Kniha obsahuje podrobne členený text s mnohými odkazmi a je tak stručným a jasným sprievodcom diagnostikou a liečbou špecifických stavov a ochorení. Text dopĺňajú vysoko kvalitné rentgenové snímky, farebné fotografie a kresby, ktoré ilustrujú v knihe opisované princípy, techniky a postupy liečby. Autori spojili svoje skúsenosti z praxe a zo vzdelávania a vytvorili knihu, ktorá by mala priniesť úžitok praktickým veterinárnym lekárom, lekárom špecializujúcim sa na liečbu mačiek, ale aj študentom veterinárnej medicíny.

Obsah:
Úvod do ortopedie koček
Vyšetření a diagnostické metody
Péče o pacienta po ortopedickém traumatu
Klasifikace zlomenin, volba léčby a hojení kostí
Nástroje a implantáty
Metody fixace zlomenin: princípy a techniky
Nemoci kloubů
Onemocnení a zlomeniny hrudníkončetiny
- Lopatka a ramenní kloub
- Humerus a loketní kloub
- Radius a ulna
- Poranení karpu, metakarpu a prstů
Onemocnení a zlomeniny pánevní končetiny
- Pánev
- Kýčelní kloub
- Zlomeniny femuru a pately
- Onemocnení kolenního kloubu
- Zlomeniny tibie a fibuly
- Poranení tarzu, metatarzu a prstů
Zlomeniny a onemocnení lebky a mandibuly
Zlomeniny a onemocnení páteře a míchy
Neurouskulární onemocnení
Ostatní ortopedická onemocnení
Přehled literatury
Dodatek
Rejstřík