Small Animal Pediatrics

Autor:
ISBN: 978-1-4160-4889-3
Vydavateľ: Saunders, 2010
Špecifikácia: Mäkká väzba 544 strán, jazyk anglický

129,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Praktická príručka pre všeobecných veterinárov o prvých 12 mesiacoch života zvieraťa sústreďuje na jednom mieste najnovšie informácie z rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti pediatrie psov a mačiek. Autori spolu s viac než 40 odbornými prispievateľmi približujú obdobie od prenatálnej starostlivosti do jedného roka života. Z dôvodu jednoduchého používania je text rozdelený na štyri časti. Časť s názvom Všeobecné informácie otvára knihu priblížením prenatálnej starostlivosti o sučky a mačky, pôrodu, bežného fyzického vyšetrenia, rastu, chovu, výživy, starostlivosti o osirelé mláďatá, novorodeneckej úmrtnosti, správania, pohotovostnej a urgentnej starostlivosti, a imunológie. Druhá časť s názvom Bežné infekčné choroby pokrýva bakteriálne, vírusové, plesňové, riketsiové a parazitické infekcie. Tretia čast opisuje diagnostické a terapeutické prístupy k mladým pacientom vrátane rádiológie, ultrazvuku, estetických a chirurgických aspektov, potláčania bolesti, farmakológie, a klinickej patológie. Nakoniec štvrtá časť pokrýva rozmanitosť orgánových systémov s informáciami o normálnom vývoji, kongenitálnych stavoch a získaných chorobách. Text obsahuje aj informácie, ktoré v literatúre zvyčajne ťažko nájsť, vrátane pediatrického liekopisu, starostlivosti o osirelé šteniatka, hodnôt klinickej patológie, prenatálnej starostlivosti a normálneho rastu a vývoja. Táto kniha bude významným prírastkom do knižnice ktoréhokoľvek praktického veterinára!

Prečo odporúčame túto knihu:
● Poskytuje praktický, klinicky orientovaný materiál pre jedinečné diagnostické a liečebné situácie, ktoré súvisia s mladými zvieratkami.
Obsahujekomplexné pokrytie všetkých špeciálnych problémov, ktoré sa objavujú v starostlivosti o domáce zvieratko od narodenia počas prvých 12 mesiacov života.
● Poskytuje jasný, postupný návod pre dôležité klinické postupy a techniky v prípade najzraniteľnejších drobných zvierat.
Pokrýva také postupy, akými sú intraoseálna katetrizácia a tekutinová terapia, venepunkcia a tubusové kŕmenie.
● Obsahuje návod na vytvorenie a aplikovanie úspešného pediatrického, zdraviu prospešného programuvhodného pre vašu prax.
Zaoberá sainfekčnými chorobami mladých zvierat, zoonotickým potenciálom a záležitosťami verejného zdravia ľudí.
● Poskytuje kľúčové nové informácie o behaviorálnom vývoji šteniatok a mačiatok vrátane informácií o prevencii a zásahu v prípade problémového správania, ktoré býva hlavnou príčinou eutanázie domácich zvieratiek.
Obsahujenávod pre zabezpečenie zdravia v psích a mačacích útulkoch a taktiež medicínske aspekty zdravia v útulkoch.
● Zaoberá sa kontroverznými zdravotnými a etickými záležitosťami vo veterinárnej pediatrii, akými sú kupírovanie uší a chvostov, odstraňovanie pazúrov a kastrovanie/sterilizovanie (vrátane pozitívnych a negatívnych aspektov).
● Obsahuje najnovšie odporúčania týkajúce sa výživovej starostlivosti pre zdravé šteniatka a mačiatka, o tie so špeciálnymi potrebami, ako aj pre samice po pôrode a starajúce sa o mláďatá. Je vytvorená v jednoducho použiteľnom, dobre členenom formáte za účelom rýchleho a jednoduchého prístupu k najrelevantnejším informáciám.

Obsah:
Section I: General Considerations
Prenatal Care of the Bitch and Queen
Birth and the First 24 Hours
History and Physical Examination of the Neonate
History and Physical Examination of the Weanling and Adolescent
Growth
Husbandry of the Neonate
Standards of Care in Pediatrics
Nutritional Requirements and Feeding of Growing Puppies and Kittens
Care of the Orphaned Puppy and Kitten
Emergency and Critical Care Issues
Neonatal and Pediatric Mortality
Feline Behavioral Development
Canine Behavioral Development
Immunologic Development and Immunization
Section II: Common Infectious Diseases in Puppies and Kittens
Bacterial Infections
Viral Infections
Fungal Infections
Diseases Formerly Known as Rickettsial: The Rickettsioses, Ehrlichioses, Anaplasmoses, and Neorickettsial and Coxiella Infections
Parasitic and Protozoal Diseases
Approach to the Febrile Patient
Section III: Diagnostic and Therapeutic Approaches to the Pediatric Patient
Radiographic Considerations of the Young Patient
Ultrasonography of the Young Patient
Anesthesia in the Pediatric Patient
Surgical Considerations in the Young Patient
Pediatric Fracture Management
Pain Assessment and Management
Pharmacological Considerations in the Young Patient
Toxicological Considerations in the Young Patient
Effective Use of a Veterinary Medical Diagnostic Laboratory
Clinical Chemistry of the Puppy and Kitten
Postmortem Examination of the Puppy and Kitten
Section IV: Systematic Clinical Approach to Diagnosis and Treatment of Pediatric Conditions
The Cardiovascular System
The Hematologic and Lymphoid Systems
The Respiratory System
Dentistry and the Oral Cavity
The Gastrointestinal Tract
The Liver, Biliary Tract, and Exocrine Pancreas
The Urinary System
The Reproductive Tract
The Neurologic System
The Skin and Ear
The Musculoskeletal System
The Eye
Clinical Approach to Nutritional Conditions
The Endocrine System
Selected Zoonotic Diseases: Puppies and Kittens

Michael E. Peterson: DVM, MS, Reid Veterinary Hospital, Albany, OR, USA
Michelle Kutzler: DVM, PhD, DACT, Assistant Professor, College of Veterinary Medicine, Oregon State University, Corvallis, OR, USA

Súvisiace tituly