Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline, 6th Edition

Autor:
ISBN: 978-1-118-88157-6
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2015
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1632 strán, jazyk anglický

109,00 €
Na sklade

Blackwellova päťminútová veterinárna konzultácia/Psy a mačky 6. vydanie je najspoľahlivejšou a všeobecne známou informatívnou príručkou pre veterinárov. Poskytuje náležité, smerodajné odpovede na bežné i zriedkavé otázky týkajúce sa zdravia psov a mačiek. Viac než 350 špičkových špecialistov prináša kompletný prehľad 825 konkrétnych porúch, ktoré sú za účelom efektívneho vyhľadávania usporiadané podľa abecedy. Šieste vydanie bolo kompletne prepracované a aktualizované, aby odrážalo najnovšie poznatky z klinickej starostlivosti o drobné zvieratá. Či už ste študentom alebo zverolekárom, táto úspešná príručka Vám ušetrí čas, ktorý by ste potrebovali v prípade iných zdrojov, čím Vám umožní naštudovať si, diagnostikovať a liečiť omnoho rýchlejšie.

Prečo odporúčame túto knihu:
• Obsiahle a pritom jednoduché použitie
• Opisuje všetky choroby a klinické problémy psa aj mačky
• Výsledok praktických skuseností stoviek veterinárnych expertov
• Esenciálne informácie pre študentov rovnako ako aj klinických praktikov
• Rýchla a ľahká orientácia podľa abecedy alebo odborného problému

Abortion, Spontaneous (Early Pregnancy Loss)—Cats 2

Abortion, Spontaneous (Early Pregnancy Loss)—Dogs 4

Abortion, Termination of Pregnancy 6

Abscessation 8

Acetaminophen (APAP) Toxicosis 10

Acidosis, Metabolic (Traditional Approach) 12

Acne—Cats 14

Acne—Dogs 15

Acral Lick Dermatitis 16

Acromegaly—Cats 17

Actinomycosis 19

Acute Abdomen 20

Acute Respiratory Distress Syndrome 23

Adenocarcinoma, Anal Sac 25

Adenocarcinoma, Lung 26

Adenocarcinoma, Nasal 27

Adenocarcinoma, Pancreas 29

Adenocarcinoma, Prostate 30

Adenocarcinoma, Renal 31

Adenocarcinoma, Salivary Gland 32

Adenocarcinoma, Skin (Sweat Gland, Sebaceous) 33

Adenocarcinoma, Stomach, Small and Large Intestine, Rectal 34

Adenocarcinoma, Thyroid—Dogs 35

Aggression—Between Dogs in the Household 37

Aggression, Food and Resource Guarding—Dogs 39

Aggression, Intercat Aggression 41

Aggression, Overview—Cats 44

Aggression, Overview—Dogs 46

Aggression Toward Children—Dogs 50

Aggression Toward Familiar People—Dogs 51

Aggression Toward humans—Cats 53

Aggression to Unfamiliar People and Unfamiliar Dogs—Dogs 55

Alkalosis, Metabolic (Traditional Approach) 57

Alopecia—Cats 59

Alopecia—Dogs 61

Alopecia, Non-Inflammatory—Dogs 63

Amebiasis 65

Ameloblastoma 66

Amitraz Toxicosis 67

Amphetamines and ADD/ADHD Medication Toxicosis 69

Amyloidosis 71

Anaerobic Infections 73

Anal Sac Disorders 74

Anaphylaxis 75

Anemia of Chronic Kidney Disease 77

Anemia, Aplastic 79

Anemia, Heinz Body 80

Anemia, Immune-Mediated 81

Anemia, Iron-Deficiency 83

Anemia, Metabolic (Anemias with Spiculated Red Cells) 84

Anemia, Nonregenerative 85

Anemia, Nuclear Maturation Defects (Anemia, Megaloblastic) 87

Anemia, Regenerative 88

Anisocoria 90

Anorexia 92

Antebrachial Growth Deformities 94

Anterior Uveitis—Cats 96

Anterior Uveitis—Dogs 98

Antidepressant Toxicosis—SSRIs and SNRIs 100

Antidepressant Toxicosis—Tricyclic 102

Aortic Stenosis 104

Aortic Thromboembolism 106

Apudoma 109

Arteriovenous Fistula and Arteriovenous Malformation 110

Arteriovenous Malformation of the Liver 111

Arthritis (Osteoarthritis) 113

Arthritis, Septic 115

Ascites 117

Aspergillosis, Nasal 119

Aspergillosis, Systemic 121

Aspirin Toxicosis 123

Asthma, Bronchitis—Cats 124

Astrocytoma 126

Astrovirus Infection 127

Ataxia 128

Atherosclerosis 130

Atlantoaxial Instability 131

Atopic Dermatitis 133

Atrial Fibrillation and Atrial Flutter 135

Atrial Premature Complexes 138

Atrial Septal Defect 140

Atrial Standstill 141

Atrial Wall Tear 143

Atrioventricular Block, Complete (Third Degree) 145

Atrioventricular Block, First Degree 147

Atrioventricular Block, Second Degree—Mobitz Type I 149

Atrioventricular Block, Second Degree—Mobitz Type II 151

Atrioventricular Valve Dysplasia 153

Atrioventricular Valve (Myxomatous) Endocardiosis 155

Atrioventricular Valvular Stenosis 158

Azotemia and Uremia 161

Babesiosis 164

Baclofen Toxicosis 166

Bartonellosis 167

Basal Cell Tumor 168

Battery Toxicosis 169

Baylisascariasis 170

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 171

Benzodiazepine and Other Sleep Aids Toxicosis 172

Beta-2 Agonist Inhaler Toxicosis 174

Beta Blocker Toxicosis 175

Bile Duct Carcinoma 176

Bile Duct Obstruction (Extrahepatic) 177

Bile Peritonitis 180

Bilious Vomiting Syndrome 182

Blastomycosis 183

Blepharitis 185

Blind Quiet Eye 187

Blood Transfusion Reactions 189

Blue-Green Algae Toxicosis 190

Botulism 191

Brachial Plexus Avulsion 192

Brachycephalic Airway Syndrome 193

Brain Injury 195

Brain Tumors 197

Breeding, Timing 199

Bronchiectasis 201

Bronchitis, Chronic 202

Brucellosis 204

Calcium Channel Blocker Toxicosis 206

Campylobacteriosis 207

Candidiasis 208

Canine Coronavirus Infections 209

Canine Distemper 210

Canine Infectious Respiratory Disease 212

Canine Influenza 214

Canine Parvovirus Infection 216

Canine Schistosomiasis (Heterobilharziasis) 218

Capillariasis (Pearsonema) 219

Car Ride Anxiety—Dogs and Cats 220

Carbon Monoxide Toxicosis 223

Carcinoid and Carcinoid Syndrome 224

Cardiac Glycoside Plant Toxicosis 225

Cardiomyopathy—Boxer (Arrhythmogenic Right Ventricular) 226

Cardiomyopathy, Dilated—Cats 227

Cardiomyopathy, Dilated—Dogs 230

Cardiomyopathy, Hypertrophic—Cats 233

Cardiomyopathy, Hypertrophic—Dogs 235

Cardiomyopathy, Restrictive—Cats 236

Cardiopulmonary Arrest 238

Carnitine Deficiency 240

Cataracts 241

Cerebellar Degeneration 243

Cerebellar Hypoplasia 244

Cerebrovascular Accidents 245

Ceruminous Gland Adenocarcinoma, Ear 247

Cervical Spondylomyelopathy (Wobbler Syndrome) 248

Chagas Disease (American Trypanosomiasis) 250

Chediak-Higashi Syndrome 251

Chemodectoma 252

Cheyletiellosis 253

Chlamydiosis—Cats 254

Chocolate (Methylxanthine) Toxicosis 256

Cholagitis/Cholangiohepatitis Syndrome 259

Cholecyctitis and Choledochitis 262

Cholelithiasis 264

Chondrosarcoma, Bone 266

Chondrosarcoma, Larynx and Trachea 267

Chondrosarcoma, Nasal and Paranasal Sinus 268

Chondrosarcoma, Oral 269

Chorioretinitis 270

Chylothorax 272

Cirrhosis and Fibrosis of the Liver 274

Clostridial Enterotoxicosis 277

Coagulation Factor Deficiency 279

Coagulopathy of Liver Disease 281

Cobalamin Deficiency 283

Coccidioidomycosis 285

Coccidiosis 287

Cognitive Dysfunction Syndrome 288

Cold Agglutinin Disease 290

Colibacillosis 291

Colitis and Proctitis 293

Colitis, Histiocytic Ulcerative 296

Compulsive Disorders—Cats 297

Compulsive Disorders—Dogs 299

Congenital and Developmental Renal Diseases 301

Congenital Ocular Anomalies 303

Congenital Spinal and Vertebral Malformations 305

Congestive Heart Failure, Left-Sided 307

Congestive Heart Failure, Right-Sided 309

Conjunctivitis—Cats 311

Conjunctivitis—Dogs 313

Constipation and Obstipation 315

Contact Dermatitis 317

Coonhound Paralysis (Acute Idiopathic Polyradiculoneuritis) 318

Copper Associated Hepatopathy 320

Coprophagia and Pica 324

Corneal and Scleral Lacerations 326

Corneal Opacities—Degenerations and Infiltrates 328

Corneal Opacities—Dystrophies 329

Corneal Sequestrum—Cats 330

Cough 331

Craniomandibular Osteopathy 333

Cruciate Ligament Disease, Cranial 334

Cryptococcosis 336

Cryptorchidism 338

Cryptosporidiosis 339

Crystalluria 340

Cutaneous Drug Eruptions 342

Cuterebriasis 343

Cyanosis 344

Cyclic Hematopoiesis 346

Cylindruria 347

Cysticercosis 348

Cytauxzoonosis 349

Deafness 350

Deciduous Teeth, Persistent 352

Degenerative Myelopathy 353

Demodicosis 355

Dental Caries 357

Dentigerous Cyst 359

Dermatomyositis 360

Dermatophilosis 362

Dermatophytosis 363

Dermatoses, Depigmenting Disorders 365

Dermatoses, Erosive or Ulcerative 367

Dermatoses, Exfoliative 369

Dermatoses, Neoplastic 371

Dermatoses, Papulonodular 373

Dermatoses, Sterile Nodular/Granulomatous 375

Dermatoses, Sun-Induced 377

Dermatoses, Vesiculopustular 378

Dermatoses, Viral (Non-Papillomatosis) 380

Destructive and Scratching Behavior—Cats 381

Destructive Behavior—Dogs 382

Diabetes Insipidus 383

Diabetes Mellitus with Hyperosmolar Coma 384

Diabetes Mellitus with Ketoacidosis 386

Diabetes Mellitus without Complication—Cats 388

Diabetes Mellitus without Complication—Dogs 390

Diabetic Hepatopathy 392

Diaphragmatic Hernia 394

Diarrhea, Acute 395

Diarrhea, Antibiotic Responsive 397

Diarrhea, Chronic—Cats 398

Diarrhea, Chronic—Dogs 400

Digoxin Toxicity 402

Diisocyanate Glue (Gorilla Glue) Toxicosis 403

Dioctophyma Renale (Giant Kidney Worm) 404

Discolored Tooth/Teeth 406

Discospondylitis 408

Disseminated Intravascular Coagulation 410

Drowning (Near Drowning) 412

Ductal Plate Malformation (Congenital Hepatic Fibrosis) 413

Dysautonomia (Key-Gaskell Syndrome) 416

Dyschezia and Hematochezia 417

Dysphagia 419

Dyspnea and Respiratory Distress 422

Dystocia 424

Dysuria and Pollakiuria 426

Ear Mites 428

Ebstein’s Anomaly 429

Eclampsia 430

Ectopic Ureter 431

Ectropion 432

Ehrlichiosis (Anaplasma) 433

Elbow Dysplasia 435

Electric Cord Injury 437

Enamel Hypoplasia/Hypocalcification 438

Encephalitis 439

Encephalitis Secondary to Parasitic Migration 441

Endocarditis, Infective 442

Endomyocardial Diseases—Cats 444

Entropion 446

Eosinophilic Granuloma Complex 447

Epididymitis/Orchitis 449

Epilepsy, Genetic (Idiopathic)—Dogs 450

Epiphora 452

Episcleritis 454

Epistaxis 455

Epulis 457

Esophageal Diverticula 459

Esophageal Foreign Bodies 460

Esophageal Stricture 462

Esophagitis 464

Ethanol Toxicosis 467

Ethylene Glycol Toxicosis 468

Excessive Vocalization and Waking at Nights—Dogs and Cats 470

Exercise-Induced Weakness/Collapse in Labrador Retrievers 472

Exocrine Pancreatic Insufficiency 474

Eyelash Disorders (Trichiasis/Distichiasis/Ectopic Cilia) 476

Facial Nerve Paresis and Paralysis 477

False Pregnancy 479

Familial Shar-Pei Fever 481

Fanconi Syndrome 483

Fear and Aggression in Veterinary Visits 484

Fears, Phobias, and Anxieties—Cats 488

Fears, Phobias, and Anxieties—Dogs 490

Feline Calicivirus Infection 492

Feline Foamy Virus Infection (FFV) 494

Feline Herpesvirus Infection 495

Feline Hyperesthesia Syndrome 497

Feline Idiopathic Lower Urinary Tract Disease 498

Feline Immunodeficiency Virus Infection (FIV) 500

Feline Infectious Peritonitis (FIP) 502

Feline Ischemic Encephalopathy 504

Feline Leukemia Virus Infection (FeLV) 506

Feline Panleukopenia 508

Feline Paraneoplastic Alopecia 510

Feline Symmetrical Alopecia 511

Fever 512

Fiber-Responsive Large Bowel Diarrhea 514

Fibrocartilaginous Embolic Myelopathy 515

Fibrosarcoma, Bone 517

Fibrosarcoma, Gingiva 518

Fibrosarcoma, Nasal and Paranasal Sinus 519

Fipronil Toxicosis 520

Flatulence 521

Flea Bite Hypersensitivity and Flea Control 523

Food Reactions, Dermatologic 525

Food Reactions (Gastrointestinal), Adverse 527

Gallbladder Mucocele 529

Gastric Dilation and Volvulus Syndrome 531

Gastric Motility Disorders 533

Gastritis, Atrophic 535

Gastritis, Chronic 536

Gastroduodenal Ulceration/Erosion (GUE) 538

Gastroenteritis, Eosinophilic 540

Gastroenteritis, Hemorrhagic 542

Gastroenteritis, Lymphocytic-Plasmacytic 544

Gastroesophageal Reflux 546

Gastrointestinal Obstruction 547

Giardiasis 549

Gingival Hyperplasia/Enlargement 550

Glaucoma 551

Glomerulonephritis 553

Glucagonoma 555

Glucosuria 557

Gluten Enteropathy in Irish Setters 559

Glycogen Storage Disease 560

Glycogen-Type Vacuolar Hepatopathy 561

Grape, Raisin, and Currant Toxicosis 564

Hair Follicle Tumors 565

Halitosis 566

Head Pressing 568

Head Tilt 570

Head Tremors (Bobbing), Idiopathic—Dogs 572

Heartworm Disease—Cats 573

Heartworm Disease—Dogs 574

Heat Stroke and Hyperthermia 576

Helicobacter spp 578

Hemangiosarcoma, Bone 580

Hemangiosarcoma, Heart 581

Hemangiosarcoma, Skin 582

Hemangiosarcoma, Spleen and Liver 584

Hematemesis 586

Hematuria 588

Hemoglobinuria and Myoglobinuria 590

Hemothorax 592

Hemotrophic Mycoplasmosis (Also Hemoplasmosis or Haemobartonellosis) 593

Hepatic Amyloid 595

Hepatic Encephalopathy 597

Hepatic Failure, Acute 600

Hepatic Lipidosis 603

Hepatic Nodular Hyperplasia and Dysplastic Hyperplasia 606

Hepatitis, Chronic 608

Hepatitis, Granulomatous 612

Hepatitis, Infectious (Viral) Canine 614

Hepatitis, Suppurative and Hepatic Abscess 616

Hepatocellular Adenoma 618

Hepatocellular Carcinoma 619

Hepatomegaly 620

Hepatoportal Microvascular Dysplasia 623

Hepatotoxins 626

Hepatozoonosis 628

Herpesvirus Infection—Dogs 629

Hiatal Hernia 630

Hip Dysplasia 631

Histiocytic Diseases 633

Histoplasmosis 635

Hookworms (Ancylostomiasis) 637

Horner’s Syndrome 638

Housesoiling—Cats 639

Housesoiling—Dogs 643

Hydrocephalus 645

Hydronephrosis 647

Hyperadrenocorticism (Cushing’s Syndrome)—Cats 649

Hyperadrenocorticism (Cushing’s Syndrome)—Dogs 650

Hypercalcemia 654

Hypercapnia 656

Hyperchloremia 658

Hypercoagulability 660

Hypereosinophilic Syndrome (HES) 661

Hyperestrogenism (Estrogen Toxicity) 662

Hyperglycemia 664

Hyperkalemia 666

Hyperlipidemia 668

Hypermagnesemia 670

Hypermetria and Dysmetria 672

Hypernatremia 674

Hyperosmolarity 676

Hyperparathyroidism 678

Hyperparathyroidism, Renal Secondary 680

Hyperphosphatemia 682

Hypertension, Portal 684

Hypertension, Pulmonary 687

Hypertension, Systemic 689

Hyperthyroidism 692

Hypertrophic Osteodystrophy 694

Hypertrophic Osteopathy 696

Hypertrophic Pyloric Gastropathy, Chronic 697

Hyperviscosity Syndrome 699

Hyphema 700

Hypoadrenocorticism (Addison’s Disease) 702

Hypoalbuminemia 705

Hypocalcemia 707

Hypochloremia 709

Hypoglycemia 710

Hypokalemia 712

Hypomagnesemia 714

Hypomyelination 716

Hyponatremia 717

Hypoparathyroidism 719

Hypophosphatemia 722

Hypopituitarism 724

Hypopyon 725

Hyposthenuria 726

Hypothermia 727

Hypothyroidism 729

Hypoxemia 733

Icterus 735

Idioventricular Rhythm 737

Ileus 739

Illicit/Club Drug Toxicosis 741

Immunodeficiency Disorders, Primary 742

Immunoproliferative Enteropathy of Basenjis 744

Incontinence, Fecal 745

Incontinence, Urinary 747

Infertility, Female—Dogs 749

Infertility, Male—Dogs 751

Inflammatory Bowel Disease 753

Insoluble Oxalate Plant Toxicosis 755

Insulinoma 756

Interstitial Cell Tumor, Testicle 758

Intervertebral Disc Disease—Cats 759

Intervertebral Disc Disease, Cervical 760

Intervertebral Disc Disease, Thoracolumbar 763

Intussusception 766

Iris Atrophy 768

Iron Toxicosis 769

Irritable Bowel Syndrome 770

Ivermectin and Other Macrocyclic Lactones Toxicosis 771

Joint Luxations 772

Keratitis, Eosinophilic—Cats 774

Keratitis, Nonulcerative 775

Keratitis, Ulcerative 777

Keratoconjunctivitis Sicca 779

Lactic Acidosis (Hyperlactatemia) 780

Lameness 783

Laryngeal Diseases 784

Lead Toxicosis 786

Left Anterior Fascicular Block 788

Left Bundle Branch Block 790

Legg-Calve´ -Perthes Disease 792

Leiomyoma, Stomach, Small and Large Intestine 794

Leiomyosarcoma, Stomach, Small and Large Intestine 795

Leishmaniasis 796

Lens Luxation 797

Leptospirosis 798

Leukemia, Acute Lymphoblastic 800

Leukemia, Chronic Lymphocytic 801

Leukoencephalomyelopathy in Rottweilers 802

L-Form Bacterial Infections 803

Lily Toxicosis 804

Lipoma 805

Lipoma, Infiltrative 806

Liver Fluke Infestation 807

Lizard Venom Toxicosis 809

Lower Urinary Tract Infection, Bacterial 810

Lower Urinary Tract Infection, Fungal 812

Lumbosacral Stenosis and Cauda Equina Syndrome 813

Lung Lobe Torsion 815

Lupus Erythematosus, Cutaneous (Discoid) 816

Lupus Erythematosus, Systemic (SLE) 817

Lyme Borreliosis 819

Lymphadenitis 821

Lymphadenopathy 823

Lymphangiectasia 825

Lymphedema 827

Lymphoma—Cats 828

Lymphoma—Dogs 830

Lymphoma, Cutaneous Epitheliotropic 832

Lymphomatoid Granulomatosis 833

Lysosomal Storage Diseases 834

Malassezia Dermatitis 835

Malignant Fibrous Histiocytoma (Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma;

Giant Cell Tumor) 836

Malocclusion—Skeletal and Dental 837

Mammary Gland Hyperplasia—Cats 839

Mammary Gland Tumors—Cats 840

Mammary Gland Tumors—Dogs 842

Marijuana Toxicosis 844

Marking, Roaming, and Mounting Behavior—Cats 845

Marking, Roaming, and Mounting Behavior—Dogs 847

Mast Cell Tumors 849

Mastitis 851

Maternal Behavior Problems 852

Maxillary and Mandibular Fractures 854

Mediastinitis 856

Megacolon 857

Megaesophagus 859

Melanocytic Tumors, Oral 861

Melanocytic Tumors, Skin and Digit 863

Melena 865

Meningioma—Cats and Dogs 867

Meningitis/Meningoencephalitis/Meningomyelitis, Bacterial 870

Meningoencephalomyelitis, Eosinophilic 872

Meningoencephalomyelitis of Unknown Origin (MUO) 873

Mesothelioma 875

Metaldehyde Toxicosis 876

Metformin Poisoning 877

Methemoglobinemia 878

Metritis 880

Microsporidiosis (Encephalitozoonosis) 881

Movement Disorders 882

Mucopolysaccharidoses 883

Multiple Myeloma 885

Mumps 886

Murmurs, Heart 887

Muscle Rupture (Muscle Tear) 889

Mushroom Toxicoses 891

Myasthenia Gravis 895

Mycobacterial Infections 897

Mycoplasmosis 899

Mycotoxicosis—Aflatoxin 901

Mycotoxicosis—Deoxynivalenol 902

Mycotoxicosis—Tremorgenic Toxins 903

Myelodysplastic Syndromes 904

Myelomalacia, Spinal Cord (Acute, Ascending, Descending, Hemorrhagic) 905

Myelopathy—Paresis/Paralysis—Cats 906

Myeloproliferative Disorders 908

Myocardial Infarction 909

Myocardial Tumors 910

Myocarditis 911

Myoclonus 913

Myopathy, Focal Inflammatory—Masticatory Muscle Myositis and

Extraocular Myositis 914

Myopathy, Generalized Inflammatory—Polymyositis and Dermatomyositis 916

Myopathy, Noninflammatory—Endocrine 918

Myopathy, Noninflammatory—Hereditary Labrador Retriever 920

Myopathy, Noninflammatory—Hereditary Myotonia 921

Myopathy, Noninflammatory—Hereditary Scotty Cramp 922

Myopathy, Noninflammatory—Hereditary X-linked Muscular Dystrophy 923

Myopathy, Noninflammatory—Metabolic 924

Myxedema and Myxedema Coma 926

Nail (Claw) and Nailbed (Clawfold) Disorders 927

Narcolepsy and Cataplexy 928

Nasal and Nasopharyngeal Polyps 929

Nasal Dermatoses—Canine 930

Nasal Discharge 932

Nasopharyngeal Stenosis 934

Neck and Back Pain 935

Necrotizing Encephalitis 937

Neonatal Mortality (Fading Syndrome) 938

Neonicotinoid Toxicosis 940

Neosporosis 941

Nephrolithiasis 942

Nephrotic Syndrome 945

Nephrotoxicity, Drug-Induced 947

Nerve Sheath Tumors 949

Neuroaxonal Dystrophy 950

Neutropenia 951

Nocardiosis 953

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Toxicosis 954

Notoedric Mange 956

Nystagmus 957

Obesity 959

Odontoma 961

Oliguria And Anuria 962

Ollulanus Infection 964

Ophthalmia Neonatorum 965

Optic Neuritis and Papilledema 966

Oral Cavity Tumors, Undifferentiated Malignant Tumors 968

Oral Masses 969

Oral Ulceration 973

Orbital Diseases (Exophthalmos, Enophthalmos, Strabismus) 975

Organophosphorus and Carbamate Toxicosis 977

Oronasal Fistula 979

Osteochondrodysplasia 980

Osteochondrosis 981

Osteomyelitis 983

Osteosarcoma 985

Otitis Externa and Media 987

Otitis Media and Interna 989

Ovarian Remnant Syndrome 992

Ovarian Tumors 994

Ovulatory Failure 995

Pain (Acute, Chronic, and Postoperative) 996

Pancreatitis—Cats 1000

Pancreatitis—Dogs 1002

Pancytopenia 1004

Panniculitis/Steatitis 1006

Panosteitis 1007

Panting and Tachypnea 1009

Papillomatosis 1011

Paralysis 1012

Paraneoplastic Syndromes 1014

Paraphimosis, Phimosis, and Priapism 1017

Paraproteinemia 1018

Patellar Luxation 1019

Patent Ductus Arteriosus 1021

Pectus Excavatum 1024

Pediatric Behavior Problems and Training—Dogs 1025

Pediatric Behavior Problems—Cats 1027

Pelger-Hue¨ t Anomaly 1029

Pelvic Bladder 1030

Pemphigus 1032

Perianal Fistula 1034

Pericardial Effusion 1035

Pericarditis 1038

Perineal Hernia 1040

Periodontal Diseases 1042

Peripheral Edema 1044

Polyneuropathies (Peripheral Neuropathies) 1046

Perirenal Pseudocysts 1048

Peritoneopericardial Diaphragmatic Hernia 1049

Peritonitis 1050

Petechia, Ecchymosis, Bruising 1053

Petroleum Hydrocarbon Toxicoses 1055

Pheochromocytoma 1057

Phlebitis 1059

Phosphofructokinase Deficiency 1061

Physalopterosis 1062

Plague 1063

Plasmacytoma, Mucocutaneous 1064

Pleural Effusion 1065

Pneumocystosis 1067

Pneumonia, Aspiration 1068

Pneumonia, Bacterial 1069

Pneumonia, Eosinophilic 1071

Pneumonia, Fungal 1073

Pneumonia, Interstitial 1075

Pneumothorax 1077

Pododermatitis 1079

Poisoning (Intoxication) Therapy 1081

Polioencephalomyelitis—Cats 1083

Polyarthritis, Immune Mediated 1084

Polycystic Kidney Disease 1086

Polycythemia 1087

Polycythemia Vera 1089

Polyphagia 1090

Polypoid Cystitis 1092

Polyuria and Polydipsia 1094

Portosystemic Shunting, Acquired 1096

Portosystemic Vascular Anomaly, Congenital 1099

Poxvirus Infection—Cats 1102

Premature Labor 1103

Primary Ciliary Dyskinesia 1104

Prolapsed Gland of the Third Eyelid (Cherry Eye) 1105

Proptosis 1106

Prostate Disease in the Breeding Male Dog 1107

Prostatic Cysts 1109

Prostatitis and Prostatic Abscess 1110

Prostatomegaly 1112

Protein-Losing Enteropathy 1114

Proteinuria 1116

Protothecosis 1119

Pruritus 1120

Pseudoephedrine/Phenylephrine Toxicosis 1122

Pseudorabies Virus Infection 1123

Ptyalism 1124

Pulmonary Contusions 1126

Pulmonary Edema, Noncardiogenic 1127

Pulmonary Thromboembolism 1129

Pulmonic Stenosis 1131

Puppy Strangles (Juvenile Cellulitis) 1133

Pyelonephritis 1134

Pyoderma 1136

Pyoderma—Methicillin-Resistant 1138

Pyometra 1139

Pyothorax 1142

Pyrethrin and Pyrethroid Toxicosis 1144

Pyruvate Kinase Deficiency 1145

Pythiosis 1146

Pyuria 1148

Q Fever 1150

Quadrigeminal Cyst 1151

Rabies 1152

Rectal and Anal Prolapse 1154

Rectal Stricture 1155

Rectoanal Polyps 1156

Red Eye 1157

Regurgitation 1159

Renal Failure, Acute 1161

Renal Failure, Chronic 1164

Renal Tubular Acidosis 1167

Renomegaly 1168

Reovirus Infections 1170

Respiratory Parasites 1171

Retained Placenta 1173

Retinal Degeneration 1174

Retinal Detachment 1176

Retinal Hemorrhage 1178

Rhinitis and Sinusitis 1180

Rhinosporidiosis 1182

Right Bundle Branch Block 1183

Rocky Mountain Spotted Fever 1185

Rodenticide Toxicosis—Anticoagulants 1187

Rodenticide Toxicosis—Bromethalin 1189

Rodenticide Toxicosis—Phosphides 1190

Rotavirus Infections 1191

Roundworms (Ascariasis) 1192

Sago Palm Toxicosis 1193

Salivary Mucocele 1194

Salmon Poisoning Disease 1195

Salmonellosis 1197

Sarcoptic Mange 1199

Schiff-Sherrington Phenomenon 1200

Schwannoma 1201

Sebaceous Adenitis, Granulomatous 1202

Seizures (Convulsions, Status Epilepticus)—Cats 1203

Seizures (Convulsions, Status Epilepticus)—Dogs 1205

Seminoma 1207

Separation Distress Syndrome 1208

Sepsis and Bacteremia 1211

Sertoli Cell Tumor 1213

Sexual Development Disorders 1214

Shaker/Tremor Syndrome, Corticosteroid Responsive 1216

Shock, Cardiogenic 1217

Shock, Hypovolemic 1219

Shock, Septic 1221

Shoulder Joint, Ligament, and Tendon Conditions 1223

Sick Sinus Syndrome 1225

Sinus Arrest and Sinoatrial Block 1227

Sinus Arrhythmia 1229

Sinus Bradycardia 1231

Sinus Tachycardia 1233

Sjo¨ gren-Like Syndrome 1235

Skin Fragility Syndrome, Feline 1236

Small Intestinal Dysbiosis 1237

Smoke Inhalation 1239

Snake Venom Toxicosis—Coral Snakes 1240

Snake Venom Toxicosis—Pit Vipers 1241

Sneezing, Reverse Sneezing, Gagging 1243

Soft Tissue Sarcoma 1245

Spermatocele/Sperm Granuloma 1247

Spermatozoal Abnormalities 1248

Spider Venom Toxicosis—Black Widow 1249

Spider Venom Toxicosis—Brown Recluse 1250

Spinal Dysraphism 1251

Splenic Torsion 1252

Splenomegaly 1253

Spondylosis Deformans 1255

Sporotrichosis 1256

Squamous Cell Carcinoma, Digit 1257

Squamous Cell Carcinoma, Ear 1258

Squamous Cell Carcinoma, Gingiva 1259

Squamous Cell Carcinoma, Lung 1260

Squamous Cell Carcinoma, Nasal and Paranasal Sinuses 1261

Squamous Cell Carcinoma, Nasal Planum 1262

Squamous Cell Carcinoma, Skin 1263

Squamous Cell Carcinoma, Tongue 1265

Squamous Cell Carcinoma, Tonsil 1266

Staphylococcal Infections 1267

Steroid-Responsive Meningitis-Arteritis—Dogs 1269

Stertor and Stridor 1270

Stomatitis 1272

stomatitis, Caudal—Cat 1274

Streptococcal Infections 1275

Strongyloidiasis 1276

Stupor and Coma 1277

Subarachnoid Cysts (Arachnoid Diverticulum) 1279

Subinvolution of Placental Sites 1281

Submissive and Excitement Urination—Dogs 1282

Superficial Necrolytic Dermatitis 1283

Supraventricular Tachycardia 1284

Syncope 1286

Synovial Sarcoma 1288

Syringomyelia and Chiari-like Malformation 1289

Tapeworms (Cestodiasis) 1291

Taurine Deficiency 1292

Temporomandibular Joint Disorders 1293

Testicular Degeneration and Hypoplasia 1294

Tetanus 1295

Tetralogy of Fallot 1297

Third Eyelid Protrusion 1298

Thrombocytopathies 1300

Thrombocytopenia 1302

Thrombocytopenia, Primary Immune-Mediated 1304

Thunderstorm and Noise Phobias 1306

Thymoma 1307

Tick Bite Paralysis 1308

Ticks and Tick Control 1310

Toad Venom Toxicosis 1313

Tooth Formation/Structure, Abnormal 1314

Tooth Fracture 1315

Tooth Luxation or Avulsion 1317

Tooth—Missing 1318

Tooth Resorption—Cat 1319

Tooth Root Abscess (Apical Abscess) 1320

Toxoplasmosis 1322

Tracheal and Airway Collapse 1324

Tracheal Perforation 1326

Transitional Cell Carcinoma 1327

Transmissible Venereal Tumor 1329

Traumatic Myocarditis 1330

Tremors 1331

Trichinosis 1333

Trichomoniasis 1334

Trigeminal Neuritis, idiopathic 1335

Tularemia 1336

Tyzzer Disease 1338

Unruly Behaviors: Jumping, Pulling, Chasing, Stealing—Dogs 1339

Ureterolithiasis 1341

Urethral Prolapse 1343

Urinary Retention, Functional 1345

Urinary Tract Obstruction 1347

Urolithiasis, Calcium Oxalate 1349

Urolithiasis, Calcium Phosphate 1352

Urolithiasis, Cystine 1353

Urolithiasis, Struvite—Cats 1355

Urolithiasis, Struvite—Dogs 1357

Urolithiasis, Urate 1359

Urolithiasis, Xanthine 1361

Uterine Inertia 1362

Uterine Tumors 1363

Uveal Melanoma—Cats 1364

Uveal Melanoma—Dogs 1365

Uveodermatologic Syndrome (VKH) 1366

Vaginal Discharge 1367

Vaginal Hyperplasia and Prolapse 1369

Vaginal Malformations and Acquired Lesions 1370

Vaginal Tumors 1372

Vaginitis 1373

Vascular Ring Anomalies 1375

Vasculitis, Cutaneous 1376

Vasculitis, Systemic 1377

Ventricular Arrhythmias and Sudden Death in German Shepherds 1378

Ventricular Fibrillation 1379

Ventricular Premature Complexes 1381

Ventricular Septal Defect 1383

Ventricular Standstill (Asystole) 1385

Ventricular Tachycardia 1387

Vertebral Column Trauma 1390

Vesicourachal Diverticula 1392

Vestibular Disease, Geriatric—Dogs 1393

Vestibular Disease, Idiopathic—Cats 1395

Vitamin D Toxicosis 1397

Vomiting, Acute 1399

Vomiting, Chronic 1401

Von Willebrand Disease 1404

Weight Loss and Cachexia 1406

West Nile Virus Infection 1409

Whipworms (Trichuriasis) 1410

Wolff-Parkinson-White Syndrome 1411

Xylitol Toxicosis 1413

Zinc Toxicosis 1414

Larry P. Tilley: DVM, DiplACVIM (Internal Medicine) is President of VetMed Consultants and Chief Medical Officer of New Mexico Veterinary Referral Center in Santa Fe, New Mexico, USA.
Francis W. K. Smith, Jr.: DVM, DiplACVIM (Internal Medicine & Cardiology) is Vice President, VetMed Consultants in Lexington, Massachusetts, USA; and Clinical Assistant Professor, Department of Medicine, Tufts University School of Veterinary Medicine, North Grafton, Massachusetts, USA.