Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline, 6th Edition

Autor:
ISBN: 978-1118--881576
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 1600 strán, jazyk anglický

Zľava! 109,00 €
Na sklade

Blackwellova päťminútová veterinárna konzultácia/Psy a mačky 6. vydanie je najspoľahlivejšou a všeobecne známou informatívnou príručkou pre veterinárov. Poskytuje náležité, smerodajné odpovede na bežné i zriedkavé otázky týkajúce sa zdravia psov a mačiek. Viac než 350 špičkových špecialistov prináša kompletný prehľad 825 konkrétnych porúch, ktoré sú za účelom efektívneho vyhľadávania usporiadané podľa abecedy. Šieste vydanie bolo kompletne prepracované a aktualizované, aby odrážalo najnovšie poznatky z klinickej starostlivosti o drobné zvieratá. Či už ste študentom alebo zverolekárom, táto úspešná príručka Vám ušetrí čas, ktorý by ste potrebovali v prípade iných zdrojov, čím Vám umožní naštudovať si, diagnostikovať a liečiť omnoho rýchlejšie.

Prečo odporúčame túto knihu:
• Obsiahle a pritom jednoduché použitie
• Opisuje všetky choroby a klinické problémy psa aj mačky
• Výsledok praktických skuseností stoviek veterinárnych expertov
• Esenciálne informácie pre študentov rovnako ako aj klinických praktikov
• Rýchla a ľahká orientácia podľa abecedy alebo odborného problému

Obsah:
Abortion, Spontaneous (Early Pregnancy Loss)—Cats.
Abortion, Spontaneous (Early Pregnancy Loss)—Dogs.
Abortion, Termination of Pregnancy.
Abscessation.
Acetaminophen Toxicity.
Acidosis, Metabolic.
Acne—Cats.
Acne—Dogs
Acral Lick Dermatitis.
Acromegaly—Cats.
Actinomycosis.
Acute Abdomen.
Acute Respiratory Distress Syndrome.
Adenocarcinoma, Anal Sac.
Adenocarcinoma, Lung.
Adenocarcinoma, Nasal.
Adenocarcinoma, Pancreas.
Adenocarcinoma, Prostate.
Adenocarcinoma, Renal.
Adenocarcinoma, Salivary Gland.
Adenocarcinoma, Skin (Sweat Gland, Sebaceous).
Adenocarcinoma, Stomach, Small and Large Intestine, Rectal.
Adenocarcinoma, Thyroid—Dogs.
Aggression, Fear—Cats.
Aggression, Fear/Defensive—Dogs.
Aggression, Food, Possessive, and Territorial—Dogs.
Aggression, Intercat Aggression.
Aggression, Interdog Aggression.
Aggression, Overview—Cats.
Aggression, Overview—Dogs.
Aggression toward Familiar People—Dogs.
Alkalosis, Metabolic.
Alopecia—Cats.
Alopecia—Dogs.
Alopecia, Non-inflammatory—Dogs.
Amebiasis.
Ameloblastoma.
Amitraz Toxicosis.
Amphetamine Toxicosis.
Amyloidosis.
Anaerobic Infections.
Anal Sac Disorders.
Anaphylaxis.
Anemia of Chronic Kidney Disease.
Anemia, Aplastic.
Anemia, Heinz Body.
Anemia, Immune-Mediated.
Anemia, Iron-Deficiency.
Anemia, Metabolic (Anemias with Spiculated Red Cells).
Anemia, Nonregenerative.
Anemia, Nuclear Maturation Defects (Anemia, Megaloblastic).
Anemia, Regenerative.
Anisocoria.
Anorexia.
Antebrachial Growth Deformities.
Anterior Uveitis—Cats.
Anterior Uveitis—Dogs.
Anticoagulant Rodenticide Poisoning.
Antidepressants—SSRI Toxicosis.
Antidepressants—Tricyclic Toxicosis.
Aortic Stenosis.
Aortic Thromboembolism.
Apudoma.
Arsenic Poisoning.
Arteriovenous Fistula.
Arteriovenous Malformation of the Liver.
Arthritis (Osteoarthritis).
Arthritis, Septic.
Ascites.
Aspergillosis—Disseminated.
Aspergillosis, Nasal.
Aspirin Toxicity.
Asthma, Bronchitis—Cats.
Astrocytoma.
Astrovirus Infection.
Ataxia.
Atherosclerosis.
Atlantoaxial Instability.
Atopic Dermatitis.
Atrial Fibrillation and Atrial Flutter.
Atrial Premature Complexes.
Atrial Septal Defect.
Atrial Standstill.
Atrial Wall Tear.
Atrioventricular Block, Complete (Third Degree).
Atrioventricular Block, First Degree.
Atrioventricular Block, Second Degree—Mobitz Type I.
Atrioventricular Block, Second Degree—Mobitz Type II.
Atrioventricular Valve Dysplasia.
Atrioventricular Valve Endocardiosis.
Atrioventricular Valvular Stenosis.
Azotemia and Uremia.
Babesiosis.
Bartonellosis.
Basal Cell Tumor.
Baylisascariasis.
Benign Prostatic Hyperplasia.
Benzodiazepine and Sleep Aid Toxicosis.
Beta- Agonist Inhaler Toxicosis.
Bile Duct Carcinoma.
Bile Duct Obstruction.
Bile Peritonitis.
Bilious Vomiting Syndrome.
Blastomycosis.
Blepharitis.
Blind Quiet Eye.
Blood Transfusion Reactions.
Bordetellosis—Cats.
Botulism.
Brachial Plexus Avulsion.
Brachycephalic Airway Syndrome.
Brain Injury.
Brain Tumors.
Breeding, Timing.
Bromethalin Rodenticide Toxicity.
Bronchiectasis.
Bronchitis, Chronic.
Brucellosis.
Campylobacteriosis.
Candidiasis.
Canine Aggression toward Children.
Canine Coronavirus Infections.
Canine Distemper.
Canine Influenza.
Canine Parvovirus Infection.
Canine Schistosomiasis (Heterobilharziasis).
Capillariasis (Pearsonema).
Carbon Monoxide Toxicosis.
Carcinoid and Carcinoid Syndrome.
Cardiomyopathy—Boxer.
Cardiomyopathy, Dilated—Cats.
Cardiomyopathy, Dilated—Dogs.
Cardiomyopathy, Hypertrophic—Cats.
Cardiomyopathy, Hypertrophic—Dogs.
Cardiomyopathy, Restrictive—Cats.
Cardiopulmonary Arrest.
Carnitine Deficiency.
Cataracts.
Cerebellar Degeneration.
Cerebellar Hypoplasia.
Cerebrovascular Accidents.
Ceruminous Gland Adenocarcinoma, Ear.
Cervical Spondylomyelopathy (Wobbler Syndrome).
Chagas Disease (American Trypanosomiasis).
Chediak-Higashi Syndrome.
Chemodectoma.
Cheyletiellosis.
Chlamydiosis—Cats.
Chocolate Toxicosis.
Cholangitis/Cholangiohepatitis Syndrome.
Cholecystitis and Choledochitis.
Cholelithiasis.
Cholesteatoma.
Chondrosarcoma, Bone.
Chondrosarcoma, Larynx and Trachea.
Chondrosarcoma, Nasal and Paranasal Sinus.
Chondrosarcoma, Oral.
Chorioretinitis.
Chylothorax.
Cirrhosis and Fibrosis of the Liver.
Clostridial Enterotoxicosis.
Coagulation Factor Deficiency.
Coagulopathy of Liver Disease.
Cobalamin Malabsorption.
Coccidioidomycosis.
Coccidiosis.
Cognitive Dysfunction Syndrome.
Cold Agglutinin Disease.
Colibacillosis.
Colitis and Proctitis.
Colitis, Histiocytic Ulcerative.
Collie Eye Anomaly.
Compulsive Disorders—Cats.
Compulsive Disorders—Dogs.
Congenital and Developmental Renal Diseases.
Congenital Ocular Anomalies.
Congenital Spinal and Vertebral Malformations.
Congestive Heart Failure, Left-Sided.
Congestive Heart Failure, Right-Sided.
Conjunctivitis—Cats.
Conjunctivitis—Dogs.
Constipation and Obstipation.
Contact Dermatitis.
Coonhound Paralysis (Idiopathic Polyradiculoneuritis).
Copper Storage Hepatopathy.
Coprophagia and Pica.
Corneal and Scleral Lacerations.
Corneal Degenerations and Infiltrations.
Corneal Dystrophies.
Corneal Sequestrum—Cats.
Cough.
Craniomandibular Osteopathy.
Cruciate Ligament Disease, Cranial.
Cryptococcosis.
Cryptorchidism.
Cryptosporidiosis.
Crystalluria.
Cutaneous Drug Eruptions.
Cuterebriasis.
Cyanosis.
Cyclic Hematopoiesis.
Cylindruria.
Cysticercosis.
Cytauxzoonosis.
Deafness.
Deciduous Teeth, Persistent (Retained).
Degenerative Myelopathy.
Demodicosis.
Dental Caries.
Dentigerous Cyst.
Dermatomyositis.
Dermatophilosis.
Dermatophytosis.
Dermatoses, Depigmenting Disorders.
Dermatoses, Erosive or Ulcerative.
Dermatoses, Exfoliative.
Dermatoses, Neoplastic.
Dermatoses, Papulonodular.
Dermatoses, Sterile Nodular/Granulomatous.
Dermatoses, Vesiculopustular.
Dermatoses, Viral.
Destructive Behaviors.
Diabetes Insipidus.
Diabetes Mellitus with Hyperosmolar Coma.
Diabetes Mellitus with Ketoacidosis.
Diabetes Mellitus without Complication—Cats.
Diabetes Mellitus without Complication—Dogs.
Diabetic Hepatopathy.
Diaphragmatic Hernia.
Diarrhea, Acute.
Diarrhea, Antibiotic Responsive.
Diarrhea, Chronic—Cats.
Diarrhea, Chronic—Dogs.
Digoxin Toxicity.
Dioctphyma renale (aka Giant Kidney Worm).
Discolored Tooth/Teeth.
Diskospondylitis.
Disseminated Intravascular Coagulation.
Drowning (Near Drowning).
Dysautonomia (Key-Gaskell Syndrome).
Dyschezia and Hematochezia.
Dysphagia.
Dyspnea and Respiratory Distress.
Dystocia.
Dysuria and Pollakiuria.
Ear Mites.
Ebstein’s Anomaly.
Eclampsia.
Ectopic Ureter.
Ectropion.
Ehrlichiosis.
Elbow Dysplasia.
Electric Cord Injury.
Enamel Hypoplasia/Hypocalcification.
Encephalitis.
Encephalitis Secondary to Parasitic Migration.
Encephalitozoonosis.
Endocarditis, Infective.
Endomyocardial Diseases—Cats.
Entropion.
Eosinophilic Granuloma Complex.
Epididymitis/Orchitis.
Epilepsy—Idiopathic (Genetic).
Epiphora.
Episcleritis.
Epistaxis.
Epulis.
Esophageal Diverticula.
Esophageal Foreign Bodies.
Esophageal Stricture.
Esophagitis.
Ethanol Toxicosis.
Ethylene Glycol Poisoning.
Excessive Vocalization.
Exercise-Induced Weakness/Collapse in Labrador Retrievers.
Exocrine Pancreatic Insufficiency.
Eyelash Disorders (Trichiasis/Distichiasis/Ectopic Cilia).
Facial Nerve Paresis/Paralysis.
False Pregnancy.
Familial Shar-Pei Fever.
Fanconi Syndrome.
Fears, Phobias, and Anxieties—Cats.
Fears, Phobias, and Anxieties—Dogs.
Feline Calicivirus Infection.
Feline Foamy Virus Infection.
Feline Herpesvirus Infection.
Feline Hyperesthesia Syndrome.
Feline Idiopathic Lower Urinary Tract Disease.
Feline Immunodeficiency Virus Infection.
Feline Infectious Peritonitis.
Feline Ischemic Encephalopathy.
Feline Leukemia Virus Infection.
Feline Oropharyngeal Inflammation.
Feline Panleukopenia.
Feline Paraneoplastic Alopecia.
Feline Symmetrical Alopecia.
Feline Tooth Resorption (Odontoclastic Resorption).
Fever.
Fibrocartilaginous Embolic Myelopathy.
Fibrosarcoma, Bone.
Fibrosarcoma, Gingiva.
Fibrosarcoma, Nasal and Paranasal Sinus.
Flatulence.
Flea Bite Hypersensitivity and Flea Control.
Food Reactions, Dermatologic.
Food Reactions (Gastrointestinal), Adverse.
Gallbladder Mucocele.
Gastric Dilation and Volvulus Syndrome.
Gastric Motility Disorders.
Gastritis, Atrophic.
Gastritis, Chronic.
Gastroduodenal Ulcer Disease.
Gastroenteritis, Eosinophilic.
Gastroenteritis, Hemorrhagic.
Gastroenteritis, Lymphocytic-Plasmacytic.
Gastroesophageal Reflux.
Gastrointestinal Obstruction.
Giardiasis.
Gingival Hyperplasia.
Glaucoma.
Glomerulonephritis.
Glucagonoma.
Glucosuria.
Gluten-Sensitive Enteropathy in Irish Setters.
Glycogen Storage Disease.
Grape and Raisin Toxicosis.
Hair Follicle Tumors.
Halitosis.
Head Pressing.
Head Tilt.
Heartworm Disease—Cats.
Heartworm Disease—Dogs.
Heat Stroke and Hyperthermia.
Helicobacter Infection.
Hemangiopericytoma.
Hemangiosarcoma, Bone.
Hemangiosarcoma, Heart.
Hemangiosarcoma, Skin.
Hemangiosarcoma, Spleen and Liver.
Hematemesis.
Hematuria.
Hemoglobinuria and Myoglobinuria.
Hemothorax.
Hemotrophic Mycoplasmosis (Hemoplasmosis).
Hepatic Amyloid.
Hepatic Encephalopathy.
Hepatic Failure, Acute.
Hepatic Lipidosis.
Hepatic Nodular Hyperplasia.
Hepatitis, Chronic Active.
Hepatitis, Granulomatous.
Hepatitis, Infectious Canine.
Hepatitis, Suppurative and Hepatic Abscess.
Hepatocellular Adenoma.
Hepatocellular Carcinoma.
Hepatomegaly.
Hepatoportal Microvascular Dysplasia.
Hepatotoxins.
Hepatozoonosis.
Herpesvirus Infection—Dogs.
Hiatal Hernia.
Hip Dysplasia.
Histiocytoma.
Histiocytic Diseases—Dogs.
Histoplasmosis.
Hookworms (Ancylostomiasis).
Horner’s Syndrome.
Housesoiling—Cats.
Housesoiling—Dogs.
Hydrocephalus.
Hydronephrosis.
Hyperadrenocorticism (Cushing’s Syndrome)—Cats.
Hyperadrenocorticism (Cushing’s Syndrome)—Dogs.
Hyperandrogenism.
Hypercalcemia.
Hypercapnia.
Hyperchloremia.
Hypercoagulability.
Hypereosinophilic Syndrome.
Hyperestrogenism (Estrogen Toxicity).
Hyperglycemia.
Hyperkalemia.
Hyperlipidemia.
Hypermagnesemia.
Hypermetria and Dysmetria.
Hypernatremia.
Hyperosmolarity.
Hyperparathyroidism.
Hyperparathyroidism, Renal Secondary.
Hyperphosphatemia.
Hypertension, Portal.
Hypertension, Pulmonary.
Hypertension, Systemic.
Hyperthyroidism.
Hypertrophic Osteodystrophy.
Hypertrophic Osteopathy.
Hypertrophic Pyloric Gastropathy, Chronic.
Hyperviscosity Syndrome.
Hyphema.
Hypoadrenocorticism (Addison’s Disease).
Hypoalbuminemia.
Hypoandrogenism.
Hypocalcemia.
Hypochloremia.
Hypoglycemia.
Hypokalemia.
Hypomagnesemia.
Hypomyelination.
Hyponatremia.
Hypoparathyroidism.
Hypophosphatemia.
Hypopituitarism.
Hypopyon and Lipid Flare.
Hyposthenuria.
Hypothermia.
Hypothyroidism.
Hypoxemia.
Icterus.
Idioventricular Rhythm.
Ileus.
Immunodeficiency Disorders, Primary.
Immunoproliferative Enteropathy of Basenjis.
Incontinence, Fecal.
Incontinence, Urinary.
Infectious Canine Tracheobronchitis (Kennel Cough).
Infertility, Female—Dogs.
Infertility, Male—Dogs.
Inflammatory Bowel Disease.
Insulinoma.
Interstitial Cell Tumor, Testicle.
Intervertebral Disc Disease—Cats.
Intervertebral Disc Disease, Cervical.
Intervertebral Disc Disease, Thoracolumbar.
Introducing New Pets into the Family.
Intussusception.
Iris Atrophy.
Iron Toxicity.
Irritable Bowel Syndrome.
Ivermectin Toxicity.
Joint Luxations.
Juvenile Fibrosing Liver Disease.
Keratitis, Eosinophilic—Cats.
Keratitis, Nonulcerative.
Keratitis, Ulcerative.
Keratoconjunctivitis Sicca.
Lactic Acidosis.
Lameness.
Laryngeal Diseases.
Lead Poisoning.
Left Anterior Fascicular Block.
Left Bundle Branch Block.
Legg-Calve´ -Perthes Disease.
Leiomyoma, Stomach, Small and Large Intestine.
Leiomyosarcoma, Stomach, Small and Large Intestine.
Leishmaniasis.
Lens Luxation.
Leptospirosis.
Leukemia, Acute Lymphoblastic.
Leukemia, Chronic Lymphocytic.
Leukoencephalomyelopathy in Rottweilers.
L-Form Bacterial Infections.
Lily Poisoning.
Lipoma.
Lipoma, Infiltrative.
Liver Fluke Infestation.
Lizard Venom Toxicity.
Lower Urinary Tract Infection, Bacterial.
Lower Urinary Tract Infection, Fungal.
Lumbosacral Stenosis and Cauda Equina Syndrome.
Lung Lobe Torsion.
Lupus Erythematosus, Cutaneous (Discoid).
Lupus Erythematosus, Systemic.
Lyme Borreliosis.
Lymphadenitis.
Lymphadenopathy.
Lymphangiectasia.
Lymphedema.
Lymphomatoid Granulomatosis.
Lymphoma—Cats.
Lymphoma—Dogs.
Lymphoma, Cutaneous Epitheliotropic.
Lysosomal Storage Diseases.
Malassezia Dermatitis.
Malignant Fibrous Histiocytoma (Giant Cell Tumor).
Malocclusion—Skeletal and Dental.
Mammary Gland Hyperplasia—Cats.
Mammary Gland Tumors—Cats.
Mammary Gland Tumors—Dogs.
Marking and Roaming Behavior—Cats.
Marking and Roaming Behavior—Dogs.
Mast Cell Tumors.
Mastitis.
Maternal Behavior Problems.
Maxillary and Mandibular Fractures.
Mediastinitis.
Megacolon.
Megaesophagus.
Melanocytic Tumors, Oral.
Melanocytic Tumors, Skin and Digit.
Melena.
Meningioma.
Meningitis/Meningoencephalitis/Meningomyelitis, Bacterial.
Meningoencephalomyelitis, Eosinophilic.
Meningoencephalomyelitis, Granulomatous.
Mesothelioma.
Metaldehyde Poisoning.
Metformin Toxicosis.
Methemoglobinemia.
Metritis.
Mucopolysaccharidoses.
Multiple Myeloma.
Mumps.
Murmurs, Heart.
Muscle Rupture (Muscle Tear).
Mushroom Poisoning.
Myasthenia Gravis.
Mycobacterial Infections.
Mycoplasmosis.
Mycotoxicosis—Aflatoxin.
Mycotoxicosis—Deoxynivalenol.
Mycotoxicosis—Tremorgenic Toxins.
Myelodysplastic Syndromes.
Myelomalacia, Spinal Cord (Acute, Ascending, Descending).
Myelopathy—Paresis/Paralysis—Cats.
Myeloproliferative Disorders.
Myocardial Infarction.
Myocardial Tumors.
Myocarditis.
Myoclonus.
Myopathy Inflammatory—Masticatory Muscle Myositis and Extraocular Myositis.
Myopathy Inflammatory—Polymyositis and Dermatomyositis.
Myopathy, Non-inflammatory—Endocrine.
Myopathy, Non-inflammatory—Hereditary Labrador Retriever.
Myopathy, Non-inflammatory—Hereditary Myotonia.
Myopathy, Non-inflammatory—Hereditary Scotty Cramp.
Myopathy, Non-inflammatory—Hereditary X-Linked Muscular Dystrophy.
Myopathy, Non-inflammatory—Metabolic.
Myxedema and Myxedema Coma.
Nail and Nailbed Disorders.
Narcolepsy and Cataplexy.
Nasal and Nasopharyngeal Polyps.
Nasal Dermatoses—Canine.
Nasal Discharge.
Nasopharyngeal Stenosis.
Neck and Back Pain.
Necrotizing Encephalitides.
Neonatal Mortality (Fading Syndrome).
Neosporosis.
Nephrolithiasis.
Nephrotic Syndrome.
Nephrotoxicity, Drug-Induced.
Nerve Sheath Tumor.
Neuroaxonal Dystrophy.
Neutropenia.
Nocardiosis.
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug Toxicity.
Notoedric Mange.
Nystagmus.
Obesity.
Oliguria and Anuria.
Ollulanis Infection.
Oncocytoma.
Ophthalmia Neonatorum.
Optic Neuritis.
Oral Cavity Tumors, Undifferentiated Malignant Tumors.
Oral Masses.
Oral Ulceration.
Orbital Diseases (Exophthalmos, Enophthalmos, Strabismus).
Organophosphate and Carbamate Toxicosis.
Oronasal Fistula.
Osteochondrodysplasia.
Osteochondrosis.
Osteomyelitis.
Osteosarcoma.
Otitis Externa and Media.
Otitis Media and Interna.
Ovarian Remnant Syndrome.
Ovarian Tumors.
Ovulatory Failure.
Pain (Acute, Chronic, and Post-operative).
Pancreatitis.
Pancytopenia.
Panniculitis.
Panosteitis.
Panting and Tachypnea.
Papilledema.
Papillomatosis.
Paralysis.
Paraneoplastic Syndromes.
Paraphimosis, Phimosis, and Priapism.
Paraproteinemia.
Patellar Luxation.
Patent Ductus Arteriosus.
Pectus Excavatum.
Pediatric Behavior Problems—Cats.
Pediatric Behavior Problems—Dogs.
Pelger-Hue¨ t Anomaly.
Pelvic Bladder.
Pemphigus.
Perianal Fistula.
Pericardial Effusion.
Pericarditis.
Perineal Hernia.
Periodontal Disease.
Peripheral Edema.
Peripheral Neuropathies (Polyneuropathies).
Perirenal Pseudocysts.
Peritoneopericardial Diaphragmatic Hernia.
Peritonitis.
Petechia, Ecchymosis, Bruising.
Petroleum Hydrocarbon Toxicoses.
Pheochromocytoma.
Phlebitis.
Phosphofructokinase Deficiency.
Physalopterosis.
Plague.
Plasmacytoma, Mucocutaneous.
Pleural Effusion.
Pneumocystosis.
Pneumonia, Aspiration.
Pneumonia, Bacterial.
Pneumonia, Eosinophilic.
Pneumonia, Fungal.
Pneumonia, Interstitial.
Pneumothorax.
Pododermatitis.
Poisoning (Intoxication).
Polioencephalomyelitis—Cats.
Polyarthritis, Erosive, Immune-Mediated.
Polyarthritis, Non-erosive, Immune-Mediated.
Polycystic Kidney Disease.
Polycythemia.
Polycythemia Vera.
Polyphagia.
Polypoid Cystitis.
Polyuria and Polydipsia.
Portosystemic Shunting, Acquired.
Portosystemic Vascular Anomaly, Congenital.
Poxvirus Infection—Cats.
Premature Labor.
Primary Ciliary Dyskinesia.
Prolapsed Gland of the Third Eyelid (Cherry Eye).
Proptosis.
Prostate Disease in the Breeding Male Dog.
Prostatic Cysts.
Prostatitis and Prostatic Abscess.
Prostatomegaly.
Protein-Losing Enteropathy.
Proteinuria.
Protothecosis.
Pruritus.
Pseudoephedrine Toxicosis.
Pseudorabies Virus Infection.
Ptyalism.
Pulmonary Contusions.
Pulmonary Edema, Non-cardiogenic.
Pulmonary Thromboembolism.
Pulmonic Stenosis.
Puppy Strangles (Juvenile Cellulitis).
Pyelonephritis.
Pyoderma.
Pyometra and Cystic Endometrial Hyperplasia.
Pyothorax.
Pyrethrin and Pyrethroid Toxicity.
Pyruvate Kinase Deficiency.
Pythiosis.
Pyuria.
Q Fever.
Quadrigeminal Cyst.
Rabies.
Rectal and Anal Prolapse.
Rectal Stricture.
Rectoanal Polyps.
Red Eye.
Regurgitation.
Renal Failure, Acute.
Renal Failure, Chronic.
Renal Tubular Acidosis.
Renomegaly.
Reovirus Infections.
Respiratory Parasites.
Retained Placenta.
Retinal Degeneration.
Retinal Detachment.
Retinal Hemorrhage.
Rhabdomyoma.
Rhabdomyosarcoma.
Rhabdomyosarcoma, Urinary Bladder.
Rhinitis and Sinusitis.
Rhinosporidiosis.
Right Bundle Branch Block.
Rocky Mountain Spotted Fever.
Rotavirus Infections.
Roundworms (Ascariasis).
Salivary Mucocele.
Salmon Poisoning Disease.
Salmonellosis.
Sarcoptic Mange.
Schiff-Sherrington Phenomenon.
Schwannoma.
Sebaceous Adenitis, Granulomatous.
Seizures (Convulsions, Status Epilepticus)—Cats.
Seizures (Convulsions, Status Epilepticus)—Dogs.
Seminoma.
Separation Anxiety Syndrome.
Sepsis and Bacteremia.
Sertoli Cell Tumor.
Sexual Development Disorders.
(Shaker Syndrome) Generalized Tremor Syndrome.
Shock, Cardiogenic.
Shock, Hypovolemic.
Shock, Septic.
Shoulder Joint, Ligament, and Tendon Conditions.
Sick Sinus Syndrome.
Sinus Arrest and Sinoatrial Block.
Sinus Arrhythmia.
Sinus Bradycardia.
Sinus Tachycardia.
Sjo¨ gren-Like Syndrome.
Skin Fragility Syndrome, Feline.
Small Intestinal Dysbiosis.
Smoke Inhalation.
Snake Venom Toxicosis—Coral Snakes.
Snake Venom Toxicosis—Pit Vipers.
Sneezing, Reverse Sneezing, Gagging.
Spermatocele/Sperm Granuloma.
Spermatozoal Abnormalities.
Spider Venom Toxicosis—Black Widow.
Spider Venom Toxicosis—Brown Recluse Family.
Spinal Dysraphism.
Splenic Torsion.
Splenomegaly.
Spondylosis Deformans.
Sporotrichosis.
Squamous Cell Carcinoma, Digit.
Squamous Cell Carcinoma, Ear.
Squamous Cell Carcinoma, Gingiva.
Squamous Cell Carcinoma, Lung.
Squamous Cell Carcinoma, Nasal and Paranasal Sinuses.
Squamous Cell Carcinoma, Nasal Planum.
Squamous Cell Carcinoma, Skin.
Squamous Cell Carcinoma, Tongue.
Squamous Cell Carcinoma, Tonsil.
Staphylococcal Infections.
Steatitis.
Steroid-Responsive Meningitis-Arteritis—Dogs.
Stertor and Stridor.
Stomatitis.
Streptococcal Infections.
Strongyloidiasis.
Strychnine Poisoning.
Stupor and Coma.
Subarachnoid Cysts.
Subinvolution of Placental Sites.
Successful Rehoming of Shelter Dogs and Cats.
Superficial Necrolytic Dermatitis.
Supraventricular Tachycardia.
Syncope.
Synovial Cell Sarcoma.
Syringomyelia and Chiari-Like Malformation.
Tapeworms (Cestodiasis).
Taurine Deficiency.
Temporomandibular Joint Disorders.
Testicular Degeneration and Hypoplasia.
Tetanus.
Tetralogy of Fallot.
Third Eyelid Protrusion.
Thrombocytopathies.
Thrombocytopenia.
Thrombocytopenia, Primary Immune-Mediated.
Thunderstorm Phobias.
Thymoma.
Tick Paralysis.
Ticks and Tick Control.
Toad Venom Toxicosis.
Tooth Formation/Structure, Abnormal.
Tooth Fracture.
Tooth Luxation or Avulsion.
Tooth Root Abscess (Apical Abscess).
Toxoplasmosis.
Tracheal Collapse.
Tracheal Perforation.
Transitional Cell Carcinoma.
Transmissible Venereal Tumor.
Traumatic Myocarditis.
Tremors.
Trichinosis.
Trichomoniasis.
Trigeminal Neuritis, Idopathic.
Tularemia.
Tyzzer Disease.
Unruly Behaviors: Jumping, Digging, Chasing, Stealing.
Ureterolithiasis.
Urethral Prolapse.
Urinary Retention, Functional.
Urinary Tract Obstruction.
Urolithiasis, Calcium Oxalate.
Urolithiasis, Calcium Phosphate.
Urolithiasis, Cystine.
Urolithiasis, Struvite—Cats.
Urolithiasis, Struvite—Dogs.
Urolithiasis, Urate.
Urolithiasis, Xanthine.
Uterine Inertia.
Uterine Tumors.
Uveal Melanoma—Cats.
Uveal Melanoma—Dogs.
Uveodermatologic Syndrome.
Vaccine-Associated Sarcoma.
Vacuolar Hepatopathy.
Vaginal Discharge.
Vaginal Hyperplasia and Prolapse.
Vaginal Malformations and Acquired Lesions.
Vaginal Tumors.
Vaginitis.
Vascular Ring Anomalies.
Vasculitis, Cutaneous—Dogs.
Vasculitis, Systemic.
Ventricular Arrhythmias and Sudden Death in German Shepherds.
Ventricular Fibrillation.
Ventricular Premature Complexes.
Ventricular Septal Defect.
Ventricular Standstill (Asystole).
Ventricular Tachycardia.
Vertebral Column Trauma.
Vesicourachal Diverticula.
Vestibular Disease, Geriatric—Dogs.
Vestibular Disease, Idiopathic—Cats.
Vitamin D Toxicity.
Vomiting, Acute.
Vomiting, Chronic.
Von Willebrand Disease.
Weight Loss and Cachexia.
West Nile Virus Infection.
Whipworms (Trichuriasis).
Wolff-Parkinson-White Syndrome.
Xylitol Toxicity.
Zinc Toxicity.
Appendix I. Normal Reference Ranges for Laboratory Tests.
Table I-A. Normal hematologic values.
Table I-B. Normal biochemical values.
Table I-C. Conversion table for hematologic units.
Table I-D. Conversion table for clinical biochemical units.
Appendix II. Endocrine Testing.
Table II-A. Endocrine function testing protocols.
Table II-B. Tests of the endocrine system.
Table II-C. Conversion table for hormone assay units.
Appendix III. Approximate Normal Ranges for Common Measurements in Dogs and Cats.
Appendix IV. Normal Values for the Canine and Feline Electrocardiogram.
Appendix V. Clinical Toxicosis—Systems Affected and Clinical Effects.
Appendix VI. Toxic Agents and Their Systemic Antidotes—Dosage and Method of Treatment.
Appendix VII. Toxic Home and Garden Hazards for Pets.
Table VII-A. Toxic plants—clinical signs, antidotes, and treatment.
Table VII-B. Herbal toxicities.
Table VII-C. Household cleaners and their clinical signs—antidotes and treatment.
Appendix VIII. Pain Management.
Table VIII-A. Recommended parenteral opioid dosages and indications.
Table VIII-B. Recommended dispensable opioid dosages and indications.
Table VIII-C. Recommended parenteral NSAID dosages and indications.
Table VIII-D. Recommended dispensable NSAID dosages and indications.
Table VIII-E. Dosages and indications for selected drugs used to treat neuropathic pain.
Appendix IX. Blackwell’s Five-Minute Consult Drug Formulary.
Appendix X. Conversion Tables.
Table X-A. Conversion table of weight to body surface area (in square meters) for dogs.
Table X-B. Approximate equivalents for degrees Fahrenheit and Celsius.
Table X-C. Weight-unit conversion factors.
Appendix XI. Hotlines Every Veterinarian Should Know.

 

Larry P. Tilley: DVM, DiplACVIM (Internal Medicine) is President of VetMed Consultants and Chief Medical Officer of New Mexico Veterinary Referral Center in Santa Fe, New Mexico, USA.
Francis W. K. Smith, Jr.: DVM, DiplACVIM (Internal Medicine & Cardiology) is Vice President, VetMed Consultants in Lexington, Massachusetts, USA; and Clinical Assistant Professor, Department of Medicine, Tufts University School of Veterinary Medicine, North Grafton, Massachusetts, USA.