Clinical Atlas of Small Animal Cytology

Autor:
ISBN: 978-1-119-21514-1
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2017
Špecifikácia: 384 strán, viac ako 500 farebných dokumentov, jazyk anglický

129,00 €
Na objednávku

Clinical Atlas of Small Animal Cytologypredstavuje nevyhnutnú príručku pre interpretáciu cytologických vzoriek v diagnostike drobných zvierat.

Prečo odporúčame tento titul:

  • Obsahuje fotografie chorôb s diagnózou potvrdenou patognómickými cytologickými znakmi, histopatológiou, špeciálnym sfarbením rezov vzoriek, mikrobiálnou kultúrou a inými potvrdzujúcimi testami
  • Zdôrazňuje charakteristické znaky každej choroby a rozlišujúce znaky
  • Prináša množstvo obrázkov pre rozlíšenie buniek od lézií, ktoré môžu vyzerať podobne

Preface xi
Acknowledgment xiii

1 Cytologic Analysis of Cells 1
1.1 Approach to Cytology Samples 1
1.2 Sample Quality and Background 1
1.3 Cell Types 4
1.4 Cell Shape, Distribution, and Features 17
1.5 Benign Versus Malignant 17
References 30

2 Infectious Agents 33
2.1 Fungi 33
2.2 Oomycetes 40
2.3 Algae 40
2.4 Mesomycetozoea 42
2.5 Protozoa 43
2.6 Helminths 48
2.7 Bacteria 51
2.8 Ectoparasites 57
References 59

3 Integument 63
3.1 Cutaneous and Subcutaneous Lesions 63
References 102

4 Hemolymphatic 107
4.1 Lymph Nodes 107
4.2 Spleen 118
4.3 Thymus 131
4.4 Bone Marrow 133
References 151

5 Body Cavity Fluids 155
5.1 General Classification 155
5.2 Specific Effusions 157
References 167

6 Musculoskeletal 169
6.1 Bone 169
6.2 Joints 175
6.3 Muscle 183
References 186

7 Hepatobiliary 189
7.1 Liver 189
7.2 Biliary Tract 202
References 205

8 Digestive System 207
8.1 Salivary Glands 207
8.2 Stomach/Intestines 210
8.3 Feces 217
8.4 Pancreas 222
References 229

9 Urinary 233
9.1 Kidney 233
9.2 Bladder 237
9.3 Urine 240
9.4 Urinary Crystals 245
9.5 Urinary Casts 248
References 253

10 Respiratory 255
10.1 Nasal Cavity 255
10.2 Lung 259
10.3 Bronchoalveolar Lavage (BAL)/Transtracheal Wash (TTW) 263
References 270

11 Endocrine 273
11.1 Thyroid 273
11.2 Parathyroid 276
11.3 Chemoreceptor Tumors 277
11.4 Adrenal Gland 279
11.5 Pituitary Gland 281
References 283

12 Reproductive 285
Male 285
12.1 Testes 285
12.2 Semen Analysis 289
12.3 Prostate 290
12.4 Penis 298
Female 298
12.5 Ovary 298
12.6 Mammary Glands 301
12.7 Vaginal Cytology 304
References 313

13 Neurologic 317
13.1 Brain 317
13.2 Cerebrospinal Fluid (CSF) 325
13.3 Spinal Cord 337
References 338

14 Ocular and Special Senses 341
14.1 Eyes: Cornea 341
14.2 Eyes: Conjunctiva 344
14.3 Ears 346
References 350
Index 353


Andrew G. Burton: BVSc, DACVP,
a Clinical Pathologist at IDEXX Laboratories, Inc. in North Grafton, Massachusetts, USA.