Veterinary Echocardiography, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-8138-2385-0
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2010
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 632 strán

159,00 €
Na objednávku

Druhé vydanie Veterinárnej echokardiografie, je kompletne prepracovanou verziou klasickej príručky o ultrazvuku srdca, ktorá pokrýva dvojrozmerné, M-módové a Dopplerové vyšetrenia ako pre drobné, tak aj pre veľké druhy domácich zvierat. Kniha je napísaná poprednou autoritou v oblasti veterinárnej echokardiografie a obsahuje detailné pokyny pre získavanie a interpretovanie diagnostických echokardiogramov v prípade domácich druhov. Toto druhé vydanie bolo úplne aktualizované, aby priblížilo pokroky v technológii vrátane lepších snímačov, harmonického zobrazovania tkaniva, lepšieho sledovania farebného toku, a farebného a spektrálneho Dopplerovho zobrazovania tkaniva, a predstavuje smerodajný, komplexný zdroj informácií pre echokardiografistov na všetkých úrovniach skúseností.

Druhé vydanie bolo prepracované do užívateľsky prívetivejšieho formátu, pričom kapitoly o získaných a vrodených chorobách srdca boli rozdelené na kratšie podkapitoly podľa špecifických chorôb. Hlavné zmeny obsahujú pridanie obvyklej Dopplerovej techniky zobrazovania tkaniva, päť nových príloh, ktoré pokrývajú témy, akými sú obvyklé referenčné rozsahy a kontrolný zoznam prehliadky. Druhé vydanie Veterinárnej echokardiografie stavia na úspechu predchádzajúceho vydania, aby poskytla kompletné informácie o získavaní echokardiogramov vo veterinárnom lekárstve.

Prečo Vám odporúčame toto vydanie?
● Kompletne prepracované vydanie klasického textu o veterinárnej echokardiografii bolo úplne aktualizované, aby priblížilo pokroky v technológii
● Pokrýva technické aspekty získavania dvojrozmerného, M-módového a Dopplerového vyšetrenia ako u drobných, tak aj u veľkých druhov domácich zvierat, pričom sú priložené obrázky za účelom demonštrovania týchto techník
● Obsahuje vyhodnotenie echokardiografického vyšetrenia a echokardiografické prvky bežných chorôb srdca vrátane získaných chorôb chlopní, prvkov systémovej a pulmonálnej hypertenzie, myopatií, perikardiálneho výpotku a srdcovej hmoty, vrodených cievnych skratov a stenotických lézií
● Hlavné body v texte týkajúce sa technických a diagnostických kritérií sú uvedené v textových okienkach a tabuľkách pre jednoduché nájdenie požadovanej informácie
● Ponúka detailné pokyny pre použitie a interpretovanie diagnostických echokardiogramov

● Predstavuje komplexnú informačnú a inštruktážnu príručku pre echokardiografistov na všetkých úrovniach skúseností.

Preface.
Acknowledgments.
CHAPTER 1 THE PHYSICS OF ULTRASOUND.
BASIC PHYSICS.
TRANSDUCERS AND RESOLUTION
DOPPLER PHYSICS.
ARTIFACTS.
SUMMARY.
RECOMMENDED READING.
CHAPTER 2 THE TWO-DIMENSIONAL ECHOCARDIOGRAPHIC EXAM.
INTRODUCTION.
PATIENT PREPARATION.
PATIENT POSITIONING.
TRANSDUCER SELECTION.
TWO-DIMENSIONAL IMAGES.
TWO-DIMENSIONAL IMAGING CONTROLS.
REFERENCES.
CHAPTER 3 THE M-MODE AND DOPPLER EXAMINATION.
INTRODUCTION.
M-MODE ECHOCARDIOGRAPHY.
COLOR-FLOW DOPPLER.
SPECTRAL DOPPLER.
TISSUE DOPPLER IMAGING.
REFERENCES.
CHAPTER 4 EVALUATION OF SIZE, FUNCTION, AND HEMODYNAMICS.
MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF TWO-DIMENSIONAL IMAGES.
MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF M-MODE IMAGES.
MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF SPECTRAL DOPPLER FLOW.
MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF TISSUE DOPPLER IMAGING.
EVALUATION OF COLOR-FLOW DOPPLER.
EVALUATION OF VENTRICULAR FUNCTION.
HEMODYNAMIC INFORMATION OBTAINED FROM ECHOCARDIOGRAPHIC EXAMS.
REFERENCES.
EXERCISES.
CHAPTER 5 ACQUIRED VALVULAR DISEASE.
MITRAL REGURGITATION.
AORTIC REGURGITATION.
TRICUSPID REGURGITATION.
PULMONARY REGURGITATION.
ENDOCARDITIS.
REFERENCES.
CHAPTER 6 HYPERTENSIVE HEART DISEASE.
PULMONARY HYPERTENSION.
SYSTEMIC HYPERTENSION.
REFERENCES.
CHAPTER 7 MYOCARDIAL DISEASES.
HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY.
DYNAMIC RIGHT VENTRICULAR OUTFLOW OBSTRUCTION.
MODERATOR BANDS.
DILATED CARDIOMYOPATHY.
RIGHT VENTRICULAR CARDIOMYOPATHY.
RESTRICTIVE CARDIOMYOPATHY.
ENDOCARDIAL FIBROELASTOSIS.
ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR CARDIOMYOPATHY.
MYOCARDIAL INFARCTION.
MYOCARDIAL CONTUSIONS.
REFERENCES.
CHAPTER 8 PERICARDIAL DISEASE, EFFUSIONS, AND MASSES.
PERICARDIAL EFFUSION.
NEOPLASIA AS A CAUSE OF PERICARDIAL EFFUSION.
PERICARDIAL DISEASE.
ABCESSES.
PERICARDIAL CYSTS.
THROMBUS.
REFERENCES.
CHAPTER 9 CONGENITAL SHUNTS AND AV VALVE DYSPLASIA.
VENTRICULAR SEPTAL DEFECT.
PATENT DUCTUS ARTERIOSUS.
AORTICOPULMONARY WINDOW.
RIGHT TO LEFT SHUNTING PDA.
ATRIAL SEPTAL DEFECTS.
ENDOCARDIAL CUSHION DEFECTS.
BUBBLE STUDIES.
ATRIOVENTRICULAR VALVE DYSPLASIA.
REFERENCES.
CHAPTER 10 STENOTIC LESIONS.
OUTFLOW OBSTRUCTIONS.
INFLOW OBSTRUCTIONS.
TETRALOGY OF FALLOT.
REFERENCES.
APPENDICES.
Appendix 1: Bovine.
Appendix 2: Canine.
Appendix 3: Equine.
Appendix 4: Feline.
Appendix 5: Miscellaneous Species.
Index.

June A. Boon: MS, is an Echocardiographer at Colorado State University, Fort Collins, CO.