Veterinary Endoscopy for the Small Animal Practitioner, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-1-119-15586-7
Vydavateľ: Wiley-Blackwe, 2021
Špecifikácia: 736 strán, jazyk anglický

169,00 €
Na objednávku

Veterinárna endoskopia v praxi malých zvierat je informatívna praktická príručka o endoskopickom zobrazovaní, napísaná poprednými expertami vo veterinárskej endoskopii, obsahuje najnovšie informácie o indikáciách, prístrojovom vybavení, príprave pacientov a technikách. Poskytuje hodnotné informácie o endoskopických prístrojoch, záležitostiach anestézie a pokyny  pre začiatočnícke rovnako ako aj pre pokročilé techniky.
Obsah knihy sa zameriava na na dôležité oblasti akými sú  rinoskopia, bronchoskopia, torakoskopia, cystoskopia, endoskopia tenkého a hrubého čreva a iné. Viac než 600 celofarebných fotografií a technických náčrtov ilustruje ako správne uskutočniť endoskopické procedúry a ako rozoznať normálny vzhľad a jeho odchýlky. Úvodné kapitoly poskytujú prehľad efektívnej endoskopickej praxe, vrátane možností vybavenia, dôležitých zreteľoch pri anestézii a zaobchádzaní pri biopsii. Endoskopickému vyšetreniu a chirurgickým technikám pre každú anatomickú časť sú venované detailné, bohato ilustrované kapitoly. V knihe sa diskutuje o ďalšom vývoji tohto odboru, keďže endoskopy sa stávajú štandardným vybavením v každodennej praxi malých zvierat. Uvádza najkompletnejší prehľad o rigidnej endoskopii, čoraz  populárnejšej alternatíve, ktorá prináša nižšie náklady, menšie požiadavky na technické zabezpečenie v porovnaní s flexibilnou endoskopiou a rigiditu potrebnú na vykonanie chirurgických postupov.

Prečo odporúčame túto knihu:
● Opisuje praktické chirurgické zákroky so zámerom pomôcť minimalizovať traumu a čeliť rastúcej požiadavke po minimalizácii invazívnych chirurgických postupov.
● Prináša podrobný zoznam endoskopických prístrojov vrátane odporúčania produktov, ktoré ušetria chirurgovi čas, peniaze a sklamanie.
● Prezentuje nové a inovatívne techniky pre použitie flexibilných a rigidných endoskopov, čím umožňuje chirurgom dosiahnuť viac osohu zo zariadenia a klientom poskytuje širší rozsah služieb.
● Zahŕňa praktické pokyny pre použitie a viac než 30 rôznych typov endoskopov.

1. Introduction to Veterinary Endoscopy and Endoscopic Instrumentation
2. Anesthetic Considerations for Endoscopy
3. Endoscopic Biopsy Handling and Histopathology
4. Cystoscopy
5. Rhinoscopy: The Diagnostic Approach to Chronic Nasal Disease
6. Bronchoscopy
7. Diagnostic and Operative Thoracoscopy
8. Upper Gastrointestinal Endoscopy
9. Endoscopic Evaluation of the Colon
10. Laparoscopy: Technique and Clinical Experience
11. Video Otoscopy
12. Vaginoscopy and Endoscopic

Timothy C. McCarthy: DVM, P.C., Surgical Specialty Clinic for Animals, Beaverton, OR