Withrow and MacEwens Small Animal Clinical Oncology, 6th Edition

Autor:
ISBN: 9780323594967
Vydavateľ: Saunders, 2019
Špecifikácia: 864 strán, 375 HD ilustrácií

139,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Toto aktualizované a doplnené 6. vydanie, ktoré sa sústreďuje na rakovinu psov a mačiek, komplexne pokrýva najnovšie materiály z klinickej onkológie vrátane chemoterapie, chirurgickej onkológie a najnovších informácií o diagnostických technikách rakoviny. Užívateľsky jednoduchý štýl vydania vytvára z neho vynikajúcu príručku ako pre zverolekárov, tak aj pre odborníkov venujúcich sa akademickému výskumu. Dôraz je kladený na aktuálne informácie, ktoré súvisia s každodennou praxou. Mnohí noví spoluautori prispievajú k tomu, že text je aktuálny a obsahuje súčasné najdôležitejšie informácie o rakovine u drobných zvierat.

Čo je nové v tomto vydaní:

● Plnofarebný formát vydania a plnofarebné ilustrácie robia informácie zrozumiteľnejšími a poskytujú presné zobrazenie klinických stavov.
● Kapitoly sú rozdelené na štyri hlavné časti: Biológia a patogenéza rakoviny, Diagnostické postupy u pacientov s rakovinou, Terapeutické metódy pre pacientov s rakovinou a Špecifické zhubné nádory u drobných zvierat.
● Konzistentný formát zahrňuje výskyt a rizikové faktory, patológiu, bežné prejavy bnádorov, históriu a klinické prejavy, diagnostické techniky a ich rozpracovanie, možnosti liečby a prognózu špecifických zhubných nádorov u drobných zvierat s rakovinou.
● Taktiež obsahuje najnovšie informácie o komplikáciách súvisiacich s rakovinou, o potláčaní bolesti a najnovších liečebných metódach.

Prečo odporúčame túto tniíhu:
● Najnovšie informácie o etiológii rakoviny vrátane genetických, chemických, fyzických a hormonálnych faktorov, ako aj o vírusoch spôsobujúcich rakovinu.
● Prehľad o molekulárne cielenej liečbe rakoviny a o nových a objavujúcich sa terapeutických technikách.
● Nové informácie o molekulárnych diagnostických postupoch pre pacientov s rakovinou.
● Najnovšie diagnostické zobrazovacie techniky v klinickej onkológii.
● Materiály o súcitení a podpornej starostlivosti od potláčania chronickej bolesti a výživy po záležitosti spojené s koncom života a podporu majiteľa zvieraťa v smútku.

Why Worry About Cancer in Companion Animals?
SECTION I: THE BIOLOGY AND PATHOGENESIS OF CANCER
1. The Etiology of Cancer NEW!
a) Genetic Factors
b) Chemical, Physical, and Hormonal Factors
c) Cancer-Causing Viruses
2. Tumor Biology and Metastasis
3. The Pathology of Neoplasia
4. The Epidemiology and Incidence of Cancer NEW!
5. Paraneoplastic Syndromes
SECTION II: DIAGNOSTIC PROCEDURES FOR THE CANCER PATIENT →
6. Diagnostic Imaging in Clinical Oncology
7. Diagnostic Cytology in Clinical Oncology
8. Molecular Diagnostics NEW!
9. Biopsy Principles
SECTION III: THERAPEUTIC MODALITIES FOR THE CANCER PATIENT
10. Surgical Oncology
11. Cancer Chemotherapy
12. Radiation Therapy
13. Immunotherapy of Cancer
14. Molecular Targeted Therapy of Cancer NEW!
a) Gene Therapy for Cancer
b) Signal Transduction and Cancer
c) RNA Inference
d) Telomeres and Telomerase in Cancer Therapeutics
e) Targeting Angiogenesis and Tumor Vasculature
f) Novel and Emerging Therapeutic Targets
15. Miscellaneous Treatments for Solid Tumors
a) Cryosurgery
b) Hyperthermia
c) Photodynamic Therapy
16. Supportive Cancer Care NEW!
a) Management of Chronic Cancer Pain
b) Nutritional Management of the Cancer Patient
c) Pawspice: End of Life and Hospice Care
d) Bond-Centered Cancer Care: An Applied Approach to Euthanasia and Grief Support
17. Complementary and Alternative Medicine for Patients with Cancer
SECTION IV: SPECIFIC MALIGNANCIES IN THE SMALL ANIMAL PATIENT
18. Tumors of the Skin and Subcutaneous Tissues
19. Mast Cell Tumors
20. Soft Tissue Sarcomas
21. Tumors of the Gastrointestinal Tract
a) Cancer of the Oral Cavity
b) Cancer of the Salivary Glands
c) Esophageal Cancer
d) Cancer of the Exocrine Pancreas
e) Gastric Cancer
f) Hepatobiliary Tumors
g) Tumors of the Intestinal Tract
h) Perianal Tumors
22. Tumors of the Respiratory System
a) Cancer of the Nasal Planum
b) Cancer of the Larynx and Trachea
c) Lung Cancer
d) Nasal Tumors
23. Tumors of the Skeletal System
24. Tumors of the Endocrine System
25. Tumors of the Female Reproductive System
26. Tumors of the Mammary Gland
27. Tumors of the Male Reproductive System
28. Tumors of the Urinary System
29. Tumors of the Nervous System
30. Ocular Tumors
31. Hematopoietic Tumors
a) Canine Lymphoma and Lymphoid Leukemias
b) Feline Lymphoma and Leukemia
c) Canine Acute Myeloid Leukemia, Chronic Myeloproliferative Diseases, and Myelodysplasia
d) Plasma Cell Neoplasms
32. Miscellaneous Tumors
a) Hemangiosarcoma
b) Thymoma
c) Canine Transmissible Venereal Tumor
d) Mesothelioma
e) Neoplasia of the Heart
f) Histiocytic Diseases

Editors:
David M. Vail,
DVM, DACVIM (Oncology)
Douglas Thamm, VMD, DACVIM (Oncology)
Julius Liptak, BVSc, MVetClinStud, FACVSc, DECVS, DACVS