Anatómia domácich cicavcov 2. diel (Splanchnológia, cievny a nervový systém)

Autor:
ISBN: 978-80-88700-57-4
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2002
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 2. diel 588 HD fotografií a kresieb, 436 celofarebných strán

130,00 €
Na sklade

2. diel jednej zo svetovo najkvalitnejších publikácií, ktoré sa zaoberajú anatómiou domácich cicavcov, splanchnológiou, cievnym a nervovým systémom koňa, psa, mačky, hovädzeho dobytka (skotu) a ošípaných (prasat). Kniha s excelentnou celofarebnou obrazovou dokumentáciou je výnimočnou kombináciou učebnice a atlasu.Táto monografia doplnená o latinsko-česko-slovenský slovník anatomických pojmov spĺňa najnáročnejšie kritériá súčasnej vedeckej publikácie. Je spracovaná pomocou najmodernejších technológií, vznikla v intenciách potrieb veterinárov pôsobiacich v štátoch Európskej únie a je vrcholom vedeckého úsilia v danej oblasti. Na stránkach tejto mimoriadnej publikácie nájdete nielen röntgenogramy, angiogramy a sonogramy, ale aj také moderné diagnostické metódy akými sú CT, MRI, či dokumentácia funkčno-histologickej štruktúry opisovaných orgánov. Podľa recenzentov tejto knihy ide skutočne o knihu 3. tisícročia!

Obsah
6. Tělní dutiny
7. Trávící ústrojí – apparatus digestorius
8. Dýchací ústrojí – apparatus respiratorius
9. Močová ústrojí – organa urinaria
10. Samčí pohlavní orgány – organa genitalia masculina
11. Samičí pohlavní orgány – organa genitalia feminina
12. Orgány krvného obehu
13. Imunitný systém a miazgové orgány – organa lymphopoetica
14. Nervový systém – systema nervosum
15. Endokrinní žlázy – glandulae endocrinae
16. Zrakový orgán – organum visus
17. Ústrojí rovnováhy a sluchu – organum vestibulocochleare
18. Kožní soustava
Literatura
Register
Latinsko-česko-slovenský slovníček termínov

Informácie o autoroch:
prof. Dr. H. E. König, prednosta Anatomického ústavu Univerzity veterinárnej medicíny vo Viedni
prof. Dr. H.-G. Liebich, prednosta Ústavu anatómie zvierat Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mníchove.

Odborní garanti česko-slovenského prekladu:
doc. MVDr. Ivan Míšek, CSc., prednosta Oddelenia anatómie Fakulty veterinárneho lekárstva VFU v Brne, Česká republika
prof. MVDr. Ján Danko, CSc., prednosta Ústavu anatómie, histológie a embryológie Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, Slovenská republika.