Veterinary Neuropathology: Essentials of Theory and Practice

Autor:
ISBN: 978-0-470-67056-9
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2012
Špecifikácia: Tvrdá väzbe, 210 strán

109,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Táto výstižná a bohato ilustrovaná kniha, ktorá uvádza teoretické a praktické základy veterinárnej neuropatológie, je nevyhnutnou základnou diagnostickou príručkou pre patológov, neurológov a špecialistov na diagnostické zobrazovanie. Čitateľom prináša spôsoby, ako riešiť neuropatologické problémy prostredníctvom interpretácie viditeľných a histologických lézií použitím systematického prístupu založeného na rozpoznávaní vzorov. Začína prehľadom všeobecných princípov neuroanatómie, neuropatologických techník, základnými vzormi reakcie tkaniva a rozpoznávaním hlavných vzorov lézií. Kniha pokračuje vaskulárnymi chorobami, zápalovými chorobami, traumami, kongenitálnymi malformáciami, metabolicko-toxickými chorobami, neopláziami a degeneratívnymi chorobami prevažne centrálnej nervovej sústavy. V príslušných kapitolách patológovia môžu rýchlo nájsť informácie potrebné pre ich dennú diagnostickú činnosť ako pre drobné, tak aj pre veľké domáce druhy. Na základe rozsiahlych diagnostických skúsenosti autorov a ich postgraduálneho vyučovania, ako aj uvedením MRI, pretože súvisí s neuropatológiou, táto kniha taktiež ponúka komplexnú, avšak základnú analýzu veterinárnej neuropatológie, ktorú veľmi ocenia neurológovia a iní používatelia MRI.

Prečo odporúčame túto knihu?
• Nevyhnutná príručka pre každodennú diagnostickú prácu
• Bohato ilustrovaná s vysokokvalitnými farebnými všeobecnými, histologickými a MRI obrázkami
• Obsahuje časť o fungovaní a používaní MRI (Johann Lang, DECVDI)
• Pridružená webstránka prezentuje MRI sekvencie pre interpretáciu a koreláciu s neuropatologickými nálezmi.

Obsah:
Preface
Foreword
1 General neuropathology
1.1 Principles of neuroanatomy for diagnostic neuropathologists
1.1.1 Anatomical orientation by using the ventricular system
1.1.2 Major anatomical regions of interest
1.1.3 Histological neuroanatomy
1.2 Neuropathological techniques
1.2.1 Necropsy techniques
1.2.2 Brain sectioning, macroscopic inspection and sampling for histology
1.3 Basic tissue reaction patterns
1.3.1 Reactions of neurons to injury
1.3.2 Oligodendrocytes
1.3.3 Astrocytes
1.3.4 Microglia/macrophages
1.3.5 CSF spaces
1.3.6 Blood vessels
1.3.7 Disturbance of water balance: edema
1.3.8 Artifacts, postmortem degeneration, pseudolesions and old age
1.4 Recognizing major lesion patterns
1.4.1 The major lesion patterns
1.4.2 Lesion distribution pattern
1.4.3 Classifi cation of neurological diseases
1.4.4 General strategy
1.5 Neuropathology in the clinics: magnetic resonance imaging (MRI)
1.5.1 Basic MRI physics
1.5.2 Principles of interpretation
Further reading
Neuropathology general
Neurology/functional neuroanatomy
Neuroanatomy
Techniques for PNS and muscle
Basic tissue reaction patterns
Edema
Artifacts, pseudolesions, old age
Magnetic resonance imaging
2 Vascular disorders
2.1 Pathophysiology of ischemia
2.2 General strategy for diagnosing vascular lesions
2.3 Common vascular lesions
2.3.1 Vascular lesions of the brain
2.3.2 Vascular lesions of the spinal cord
2.3.3 Ischemia in the peripheral nervous system and muscles
Further reading
Cerebral infarcts
Hemorrhage
Hypertensive encehalopathy
Fibrocartilagenous emboli
Aortic thrombosis
3 Inflammatory diseases
3.1 Pathophysiology of inflammation
3.1.1 Entry and effect of infectious agents in the nervous system
3.1.2 Immune reaction of the host against the infectious agent in the CNS
3.1.3 Morphological aspects of the immune response
3.2 General strategy for diagnosis of inflammatory lesions
3.2.1 Recognizing major inflammatory reaction patterns
3.2.2 Determining the distribution pattern of the lesions
3.2.3 Specifi c features
3.3 Common CNS infections
3.3.1 Neurotropic viral infections
3.3.2 Viral granulomatous inflammation
3.3.3 Viral vasculitis
3.3.4 Viral leukoencephalitis
3.3.5 Bacterial infections
3.3.6 Mycotic and algal infections
3.3.7 Protozoal infections
3.3.8 Helminth infections
3.4 Non-infectious and immune-mediated inflammatory lesions
3.4.1 Definition
3.4.2 Neurological diseases assumed to be immune-mediated
Further reading
General
Neurotropic viral infections
Viral granulomatous infections
Viral vasculitis
Demyelinating viral infections
Bacterial infections
Fungal infections
Protozoal infections
Helminth infections
Non-infectious and Immune-mediated inflammatory disorders
4 Trauma
4.1 Pathophysiology of CNS trauma
4.1.1 Pathogenesis of brain trauma
4.1.2 Pathogenesis of spinal cord trauma
4.2 General strategy for diagnosis of traumatic CNS lesions
4.3 Traumatic nervous system diseases
4.3.1 Trauma of the brain
4.3.2 Traumatic spinal cord lesions
4.3.3 Trauma in the peripheral nervous system
Further reading
Pathophysiology of CNS trauma
Brain trauma
Intervertebral disc disease
Spinal malformations
Wobbler syndrome
Other causes of cord compression
Cauda equina syndrome
5 Congenital malformations
5.1 Pathophysiology
5.1.1 Ontogeny of the CNS
5.1.2 Etiology
5.2 General strategy for diagnosing anomalies of the CNS
5.3 Common malformations
5.3.1 Neural tube closure defects
5.3.2 Defects of forebrain induction
5.3.3 Neuronal migration disorders and sulcation defects
5.3.4 Disorders of proliferation or size
5.3.5 Encephaloclastic defects
5.3.6 Malformations in the caudal fossa and spinal cord
5.3.7 Congenital hydrocephalus and other anomalies of CSF pathways
Further reading
Neural tube closure defects
Defects of forebrain induction
Neuronal migration disorders and sulcation defects
Encephaloclastic defects
Cerebellar hypoplasia
Dandy Walker syndrome
Chiari malformation, Syringomyelia
Hydrocephalus
Arachnoidal and ependymal cysts
6 Metabolic–toxic diseases
6.1 General strategy for diagnosis of metabolic–toxic lesions
6.1.1 The major patterns
6.1.2 Further differential diagnosis
6.2 Encephalomalacias/myelomalacias
6.2.1 Polioencephalomalacia (PE) or cerebrocortical necrosis (CCN)
6.2.2 Polioencephalomalacia of subcortical structures and brainstem
6.2.3 Poliomyelomalacia
6.2.4 Leukoencephalomalacias
6.2.5 Encephalomalacias involving both gray and white matter
6.3 Acquired metabolic–toxic selective lesions
6.3.1 Neuronal degeneration
6.3.2 Axonal degeneration
6.3.3 Myelin degeneration
6.4 Spongy degeneration
6.5 Metabolic–toxic lesions of the peripheral nervous system (PNS) and skeletal muscle
6.5.1 Metabolic–toxic neuropathies
6.5.2 Metabolic–toxic myopathies
Further reading
General
Polioencephalomalacia large animals
Polioencephalomalacia in small animals
Hippocampal necrosis and sclerosis
Subcortical and brainstem encephalomalacias
Selenium poisoning
Equine leukomalacia
Enterotoxemia
CO poisoning
Metabolic toxic neuronal degenerations
Grass sickness
Acquired lysosomal storage diseases
Metabolic–toxic axonal degenerations
Irradiated feed-induced myelinopathy in cats
Toxic spongy degenerations
Hepatic encephalopathy
Toxic peripheral neuropathies
Metabolic peripheral neuropathies
Metabolic–toxic myopathies
7 Neoplasia
7.1 General strategy for diagnosis of neoplastic lesions
7.1.1 Clinic and diagnostic imaging
7.1.2 Interpretation of gross findings
7.1.3 Diagnosis
7.1.4 Grading
7.2 Tumors of neuroepithelial origin
7.2.1 Astrocytomas
7.2.2 Oligodendroglioma
7.2.3 Mixed gliomas (oligoastrocytomas)
7.2.4 Ependymoma
7.2.5 Choroid plexus tumors (papillomas and carcinomas)
7.2.6 Neuronal and mixed neuronal– glial tumors
7.2.7 Embryonal tumors
7.3 Tumors of cranial and spinal nerves
7.3.1 Benign PNST
7.3.2 Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST)
7.4 Tumors of the meninges
7.4.1 Meningioma
7.4.2 Granular cell tumor
7.4.3 Mesenchymal tumors
7.5 Lymphomas and hematopoietic tumors
7.5.1 Primary T and B cell lymphomas
7.5.2 Intravascular lymphoma
7.5.3 Metastatic lymphoma
7.5.4 Primary CNS histiocytic sarcoma
7.6 Germ cell tumors
7.6.1 Germinoma
7.6.2 Teratoma
7.7 Embryonal tumors of nonneuroepithelial origin
7.7.1 Thoracolumbar spinal cord tumor (ectopic nephroblastoma)
7.8 Secondary or metastatic tumors
Further reading
General
Glial tumors
Choroid plexus tumors
Neuronal tumors
Embryonal tumors
PNS tumors
Meningiomas
Granular cell tumor
Mesenchymal tumors
Lymphomas and hemapoetic tumors
Germ cell tumors
Nephroblastoma
Metastatic tumors
8 Degenerative diseases
8.1 General strategy for differential diagnosis of degenerative lesions
8.1.1 Recognizing the major patterns
8.1.2 Further analysis
8.1.3 Diagnosis
8.2 Degeneration of neurons
8.2.1 General aspects
8.2.2 Motor neuron diseases
8.2.3 Cerebellar degenerations
8.2.4 Other neuronal degenerations
8.3 Axonal degenerations
8.3.1 Wallerian-like degenerative axonopathies
8.3.2 Axonopathies with prominent axonal swelling
8.4 Myelin disorders
8.4.1 Leukodystrophies
8.4.2 Myelin dysgenesis
8.5 Storage diseases
8.5.1 Lysosomal storage diseases
8.5.2 Neuronal ceroid lipofucsinoses (NCL)
8.5.3 Lafora’s disease
8.5.4 Acquired lysosomal storage diseases
8.6 Spongiform encephalopathies
8.6.1 Transmissible degenerative diseases
8.6.2 Neuropathology of TSE
8.6.3 TSEs in domestic animals
8.7 Spongy degenerations
8.7.1 Defi nition and general morphological features
8.7.2 Spongy degeneration in branchedchain organic acidurias
8.7.3 Spongy degenerations of other causes
8.8 Selective symmetrical encephalomalacias (SSE)
8.8.1 General morphological features
8.8.2 Mitochondrial encephalopathies in people and similar lesions in animals
8.9 Degenerative diseases of the peripheral nervous system and muscle
8.9.1 Degenerative polyneuropathies
8.9.2 Degenerative myopathies
Further reading
Motor neuron diseases
Cerebellar degenerations
Other neuronal degenerations
Alzheimer disease
Wallerian-like axonal degenerations
Degenerative myelopathy in old dogs
Wallerian-like degeneration in large animals
Neuroaxonal dystrophy
Leukodystrophies
Dysmyelination
Lysosomal storage diseases
Spongiform encephalopathies
Spongy degenerations
Selective symmetrical encephalomalacias
Degenerative diseases of the PNS and muscles
Index
This book is accompanied by a companion website: which is maintained by the Division of Diagnostic Imaging, Dept of Clinical Veterinary Medicine, Vetsuisse Faculty, University of Bern, Switzerland. www.wiley.com/go/vandevelde/veterinaryneuropathology

 

 

Marc Vandevelde: Dr.med.vet., DECVN is a professor of neurology in the Division of Neurological Sciences, Vetsuisse Faculty at the University of Bern, Switzerland.
Robert J. Higgins: BVSc, MS, PhD, DACVP is a professor of pathology in the Department of Pathology, Microbiology and Immunology, School of Veterinary Medicine, at the University of California Davis, Davis, California, USA.
Anna Oevermann: Dr. med.vet., DECVP is an associate professor of neuropathology in the Division of Neurological Sciences , Vetsuisse Faculty  at the University of Bern, Switzerland.