Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th

Autor:
ISBN: 978-0-8138-2014-9
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 524 strán, prepojenia na webstránku, jazyk anglický

109,00 €
Na objednávku

Charakteristika:

Duncan a Prasse - Veterinárne laboratórne lekárstvo: Klinická patológia, piate vydanie je plnofarebným vydaním a v ľahko zrozumiteľnom formáte ponúka komplexný prehľad o hematológii, hemostáze, klinickej chémii, analýze moču, cytológii a referenčných intervaloch. Obsahuje informácie o všetkých hlavných domácich druhoch, pričom text je usporiadaný tak, aby čitateľ rýchlo našiel odpovede na klinické otázky. Táto kniha používa prístup riešenia problémov pri interpretácii laboratórnych údajov a obsahuje klinické prípady za účelom priblíženia konceptov interpretácie laboratórnych údajov spoločne s tabuľkami a kľúčovými slovami, aby čitateľovi pomohli nájsť a použiť informácie. Piate vydanie je kompletne prepracované, a tak odráža najnovšie poznatky, diagnostické metódy a postupy vo veterinárnom laboratórnom lekárstve. Duncan a Prasse - Veterinárne laboratórne lekárstvo je vynikajúca informatívna príručka pre zverolekárov, študentov veterinárstva, klinických lekárov a praktikantov patológie.

Prečo odporúčame túto knihu?
Nová pridružená webstránka poskytuje všetky obrázky z knihy v aplikácii PowerPoint a prepojenia na PubMed. 
● Pridané materiály zahrňujú novšie diagnostické metódy, nové poznatky akými sú C-reakcie, ktoré sa začínajú dostávať do povedomia, a zvýšené zameranie je na používanie referenčných parametrov v laboratórnom testovaní a zaručení kvality
● Kompletne aktualizovaná, aby obsahovala výrazné zmeny v získavaní a interpretovaní laboratórnych výsledkov, keďže sa diagnostické testovanie stáva čím ďalej tým viac záležitosťou testovacích zariadení
● Teraz plnofarebné vydanie, kým predchádzajúce vydania boli odkázané hlavne na farebné časti s veľmi malými obrázkami
● Pridružená webstránka www.wiley.com/go/latimer poskytuje obrázky v aplikácii PowerPoint a prepojenia na PubMed.

Preface.
Acknowledgments.
Chapter 1. Erythrocytes.
Chapter 2. Leukocytes.
Chapter 3. Hematopoetic Neoplasia.
Chapter 4. Hemostasis.
Chapter 5. Water, Electrolytes, and Acid Base.
Chapter 6. Proteins, Lipids, and Carbohydrates.
Chapter 7. Liver.
Chapter 8. Digestive System.
Chapter 9. Urinary System.
Chapter 10. Muscle.
Chapter 11. Endocrine System.
Chapter 12. Cytology.
Chapter 13. Generating and Interpreting Test Results: Test Validity, Quality Control, Reference Values, and Basic Epidemiology.
Case Studies.
Index.

 

.

Kenneth S. Latimer: DVM, PhD, Dipl. ACVP, is a veterinary clinical pathologist at Covance Laboratories, Inc.   in Vienna, Virginia and Professor Emeritus in the Department of Pathology at the University of Georgia College of Veterinary Medicine in   Athens, Georgia.  He has over 32 years of experience in the specialty of veterinary clinical pathology in academic, research, private practice, and industrial settings