Veterinary Hematology and Clinical Chemistry, 2nd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-8138-1027-0
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2012
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 776 strán

119,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
2. vydanie Veterinárnej hematológie a klinickej chémie, je bohato ilustrovanou, užívateľsky prívetivou príručkou o veterinárnych laboratórnych diagnostických technikách a interpretáciách. Kniha pokrýva hematológiu rovnako ako aj chémiu pre široké spektrum druhov a poskytuje prehľad týchto kritických veterinárnych techník. Druhé vydanie obsahuje mnohé prepracovania a pridané materiály vrátane nových kapitol o molekulárnej diagnostike hematologických zhubných nádorov a lipidových patologických zmien, najnovšie informácie o pokrokoch v diagnostickom inštrumentáriu a diagnostických možnostiach, výrazné prepracovanie kapitoly o interpretácii údajov za účelom poskytnutia úvodných rád, a aktuálne informácie o imunodiagnostike a laboratórnej diagnostike renálnych, endokrinných a kalciových metabolických patologických zmien. Kniha začína základnými princípmi laboratórneho testovania a diagnózy a pokračuje detailnými informáciami o hematológii a chémii bežných domácich a nedomácich druhov. Uvedenie klinických prípadov s pridaním údajov o prípadoch a poskytnutím opisného spôsobu predstavenia techník bolo rozšírené a začlenené do hlavnej časti knihy. Kniha je plná užitočných informácií pre študentov veterinárstva, zootechnikov, patológov a výskumníkov, čím je nevyhnutným doplnkom ktorejkoľvek veterinárnej knižnice.

Prečo odporúčame túto knihu?
• Jasná, výstižná príručka o veterinárnych laboratórnych diagnostických technikách a interpretáciách
• Pokrýva hematológiu a chémiu pre široké spektrum druhov vrátane cenných informácií o vtákoch, plazoch, obojživelníkoch a rybách
• Obsahuje ako základné princípy, tak i detailnejšie objasnenie laboratórneho testovania a diagnózy
• Pridané nové kapitoly o molekulárnej diagnostike hematologických zhubných nádorov a lipidových patologických zmien ako aj prepracované ostatné informácie, aby odrážali pokrok v oblasti
• Ponúka 74 prípadových štúdií za účelom predstavenia techník laboratórnej interpretácie údajov a diagnózy
• Obsahuje prístup na pridruženú webstránku, ktorá ponúka prehľad otázok, klinické prípady a obrázky z knihy na adrese www.wiley.com/go/thrall

Obsah:
Contributors, ix
Preface, x
Preface to the First Edition, xii
Section I General Principles of Laboratory Testing and Diagnosis, 1
1 Laboratory Technology for Veterinary Medicine
2 Sample Collection, Processing, and Analysis of Laboratory Service Options
3 Perspectives in Laboratory Data Interpretation and Disease Diagnosis
4 Immunodiagnostics: Current Use and Future Trends in Veterinary Medicine
Section II Hematology of Common Domestic Species
5 Erythrocyte Morphology
6 Classification of and Diagnostic Approach to Anemia
7 Nonregenerative Anemia
8 Regenerative Anemia
9 Classification of and Diagnostic Approach to Polycythemia
10 Introduction to Leukocytes and the Leukogram
11 Neutrophil Production, Trafficking, and Kinetics
12 Interpretation of Leukocyte Responses in Disease
13 Molecular Diagnostics of Hematologic Malignancies
14 Laboratory Evaluation of Bone Marrow
15 Lymphoproliferative Disorders and Myeloid Neoplasms
16 Diagnosis of Disorders of Hemostasis
17 Principles of Blood Transfusion and Crossmatching
Section III Hematology of Common Nondomestic Mammals, Birds, Reptiles, Fish, and Amphibians
18Mammalian Hematology: Laboratory Animals and Miscellaneous Species
19 Hematology of Birds
20 Hematology of Reptiles
21 Hematology of Fish
22 Hematology of Amphibians
Section IV Clinical Chemistry of Common Domestic Species
23 Laboratory Evaluation and Interpretation of the Urinary System
24 Laboratory Evaluation of Electrolytes
25 Laboratory Evaluation of Acid-Base Disorders
26 Laboratory Evaluation of the Liver
27 Laboratory Evaluation of the Pancreas and Glucose Metabolism
28 Laboratory Evaluation of Digestion and Intestinal Absorption
29 Laboratory Evaluation of Plasma and Serum Proteins
30 Laboratory Detection of Muscle Injury
31 Laboratory Evaluation of Lipids
32 Laboratory Evaluation of the Thyroid, Adrenal, and Pituitary Glands
33 Parathyroid Glands and Calcium and Phosphorus Metabolic Pathology
Section V Clinical Chemistry of Common Nondomestic Mammals, Birds, Reptiles, Fish, and Amphibians
34 Chemical Chemistry of Mammals: Laboratory Animals and Miscellaneous Species
35 Clinical Chemistry of Birds
36 Clinical Chemistry of Reptiles
37 Clinical Chemistry of Fish and Amphibians
Section VI Clinical Case Presentations
This section includes 74 cases with clinicopathologic data accompanied by an interpretive discussion and diagnostic summary.
Index

Glade Weiser: DVM, DACVP, is a Professor, Special Appointment, in the Department of Microbiology, Immunology and Pathology, College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences at Colorado State University in Fort Collins, Colorado.
Robin W. Allison: DVM, PhD, Dipl ACVP, is an Associate Professor in the Department of Veterinary Pathobiology, Center for Veterinary Health Sciences at Oklahoma State University in Stillwater, Oklahoma.
Terry W. Campbell: DVM, PhD is a Professor in the Department of Clinical Sciences at Colorado State University in Fort Collins, Colorado.

Súvisiace tituly