Etika na Slovensku (minulosť a prítomnosť)

Autor:
ISBN: 978-80-88700-72-2
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2008
Špecifikácia: Mäkká väzba so záložkami, 180 strán

8,90 €
Na sklade

Charakteristika:
Táto kniha má šancu stať sa východiskovým materiálom pre rozvíjanie moderných etických koncepcií v rámci európskeho vnímania tejto problematiky v súčasných sociálnych vzťahoch a to nielen v teoretickej, ale aj praktickej rovine. Gluchmann postavil svoju knihu predovšetkým na protestanstkých koreňoch, akoby ho v jeho skúmaní inšpirovali slová Heinricha Heineho, ktorý tvrdí, že „protestantizmus mal ten najpriaznivejší vplyv na čistotu mravov, na prísne vykonávanie praktickej povinností, ktoré zvyčajne nazývame morálkou.“

Obsah:
Úvod
Etika v dejinách a súčasnosti
Protestantizmus a nemecká filozofia 19. storočia
Problém zla v Pamětné celému světu Tragoedii Augustína Doležala
Postoj k hriechu a neresti v slovenskej evanjelickej etike 18. a 19. storočia
Téma intersubjektivity a zodpovednosti v slovenskej evanjelickej etike
Andrej Vandrák a jeho Prvky filozofickej etiky
Chápanie pravdy ako mravnosti u Pavla Hečka
Reflexie morálky v diele Martina Rázusa
Problematika človeka v slovenskej evanjelickej etike druhej polovice 20. storočia
Etické koncepcie teológie „Tvárou k životu“
Alternatívne vnímanie sociálno-etickej problematiky
Igor Kišš a jeho koncepcia humanizovanej deontológie
Záver
Použitá literatúra
Menný register
Vecný register 

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. (1959) pôsobí ako profesor filozofie a etiky na Inštitúte filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove, kde je jeho riaditeľom, garantom študijných programov etika (vrátane doktorandského študijného programu etika) a prednáša rozličné predmety v rámci etiky. Výskumne sa orientuje na problematiku etiky konzekvencializmu (predovšetkým rozvíja koncepciu etiky sociálnych dôsledkov), dejín etiky vo svete, na Slovensku a sociálnej etiky. Absolvoval študijné pobyty vo Veľkej Británii (1993, 1995, 1996-1997), USA (1994, 1998), Maďarsku (1999), Nemecku (2000, 2003, 2004), Rakúsku (2005) a Českej republike (2006). Vystupoval na konferenciách a kongresoch v USA, Veľkej Británii, Indii, Číne, Kórey, Argentíne, Nemecku, Dánsku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Turecku, Poľsku, Maďarsku, Litve, Rumunsku, Českej republike a Slovensku. Zúčastnil sa svetových filozofických kongresov v Bostone (USA) v roku 1998, Istanbule (Turecko) v roku 2003, Dillí (India) v roku 2006 a Soule (Kórea) v roku 2008. Prednášal na univerzitách v USA, Veľkej Británii, Fínsku, Turecku, Poľsku a Ukrajine. Publikoval monografie Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť (1994), Etika konzekvencializmu (1995), Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996), Človek a morálka (1997 a 2005), Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky (1999), Etika a reflexie morálky (2008), ďalej v zahraničí vydal v angličtine monografie Human Being and Morality in Ethics of Social Consequences (2003) a Slovak Lutheran Social Ethics (1997), bol editorom kolektívnej monografie Morality of the Past from the Present Perspective: Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century (2007), publikoval mnohé ďalšie štúdie i odborné články doma i v zahraničí.