Stomatológia pre malé a drobné zvieratá/AKCIA

Autor:
ISBN: 978-80-88700-85-2
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2013
Špecifikácia: 344 plnofarebných fotografií a schém z 519 klinických prípadov, 270 strán

39,00 €
Na objednávku

Cena platí pre študentov s potvrdením o štúdiu

Praktická príručka stomatológie malých a drobných zvierat. Pomocou tejto knihy je možné v prípade akéhokoľvek problému osvojiť si poznatky k stanoveniu diagnózy a liečby, zároveň však spoznať aj všetky potrebné pomôcky potrebné na vykonie konkrétneho zákroku. Súčasne sa dá naučiť ako využívať základné informácie, ktoré pomôžu prepojiť teóriu s praxou, pretože informatívne série obrázkov objasňujú každý pracovný postup. Autor, známy veterinárny špecialista oboznamuje s priebehom stomatologickej prehliadky, so zubným röntgenom, s rozpoznávaním jednotlivých bolestí zubov, s motivovaním majiteľa pre zákrok a zubnú prevenciu, predstavuje ochorenia parodontu, fraktúry zubov a čeľustí, špeciálnu kapitolu o drobných zvieratách a  o mláďatách. Zvláštna kapitola predstavuje používaníe nástrojov a výplňových materiálov: Špecalizovaná časť sa sústreďuje na nádory a iné ochorenia ústnej dutiny.

1 Zdravý zub ve zdravé dutineě ústní

2 Postup při veterinárním vyšetření
3 Zubní rentgen
4 Anestezie a analgezie
5 Mladé zvíře6 Zlomený zub
7 Onemocnění parodontu
8 Dentálna profylaxia
9 Extrakcia zuba a jej komplikácie
10 Fraktúra čeľustí a luxácia sánkového kĺbu
11 Malígne orálne nádory
12 Ochorenia slinných žliaz
13 Stomatológia psa
14 Stomatológia mačky
15 Stomatol´gia drobných zvierat
16 Manažment kvality

Kratky, značky

Index

Informácia o autoroch:
Markus Eickhof:
DrMedVet, veterinárny zubný špecialista, Esslingen

Anna Hanzlová: MVDr. , praktická veterinárna lekárka, prekladateľka

Kateřina Stiborová: MVDr., praktická veterinárna lekárka, prekladateľka

 

Markus Eickhof: DrMedVet, veterinárny zubný špecialista, Esslingen

Anna Hanzlová: MVDr. , praktická veterinárna lekárka, prekladateľka

Kateřina Stiborová: MVDr., praktická veterinárna lekárka, prekladateľka