Choroby ošípaných/Nemoci prasat 1-2.diel/AKCIA

Autor:
ISBN: 987-80-88700-58-2
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2003
Špecifikácia: Tvrdá väzba, dvojdielny komplet, viac ako 400 fotografií, 950 strán

75,00 €
Na sklade

Cena platí pre študentov s potvrdením o štúdiu
Charakteristika:
Svetovo akceptovaná, rokmi osvedčená kniha o chorobách ošípaných v preklade českých a slovenských špecialistov. Odborná kniha, ktorá v danom odbore nemá konkurenciu! Obsah knihy je rozdelený na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej časti sa autori zaoberajú klinickým vyšetrením ošípaných, vyhodnotením laboratórnych výsledkov a diferenciálnou diagnostikou. V špeciálnej časti neinfekčným, infekčným, inváznym a nutričným chorobám ako aj intoxikáciám. Jednotlivé nozologické jednotky sú rozpísané podrobne a prakticky so zameraním na diagnostiku a terapiu, preto sa kniha stáva nenahraditeľnou pomôckou veterinárneho lekára pri vyšetrovaní a liečbe ošípaných

Obsah:
I. Klinické vyšetrenie a diagnostika
Klinické vyšetrenie
Interpretácia laboratórnych výsledkov
Diferenciálna diagnostika chorôb ošípaných
II. Virové nemoci
Adenovirus
Africký mor prasat
Nemoc modrého oka
Bovinní virová diarea aborder disease
Circovirus prasat
Cytomegalovirus
Východní encefalomyelitída koní
Virová encefalomyelokarditida prasat
Enterovirus infekce prasat
Encefalomyelitida prasat vyvolaná hemaglutinujícim koronavirem
Klasický mor prasat
Japonská B-encefalitida
Epizootická diarrea prasat
Parvoviróza prasat
Reprodukční a respirační syndrom prasat
Aujeszkyho nemoc – Pseudorabies
Vzteklina
Rotavirová gastroenteritida, reovirové infekce prasat
Chřipka prasat
Neštovice prasat
Virová gastroenteritida a respirační koronavirus prasat
Vezikulární syndrom
III. Bakteriální nemocieriální nemoci
Aktinobacilová pleuropneumonie
Sípavka prasat
Brucelóza
Klostridiové infekce
Eperytrozoonóza prasat
Červenka prasat
Infekce bakterií Escherichia coli
Exudativní epidermitida – osutina prasat
Hemofilová infekce
Leptospiróza prasat
Mykoplazmová oněmocnení prasat
Pasteurelóza plic prasat
Proliferativní enteropatie prasat
Salmonelóza
Střevní spirochetóza prasat
Nemoci spůsobené bakteriemi rodu Streptoccocus
Dyzentérie prasat
Tuberkulóza
Ostatní bakteriální infekce
IV. Rôzne vplyvy
Poruchy správania
Kokcídie a iné protozoa
Ektoparazity
Žalúdočné vredy
Genetické, vývojové a neoplastické ochorenia
Endoparazity
Mykotoxíny
Nedostatok a nadbytok živín
Stresový syndróm ošípaných
Prolapsy
Toxické minerálne látky, chemikálie, rastliny a plyny
V. Veterinárna prax
Imunitný systém
Choroby tráviaceho systému
Choroby mliečnej žľazy a problémy laktácie
Choroby nervového a pohybového systému
Choroby reprodukčného systému
Choroby dýchacieho systému
Choroby kože
Choroby močového systému
Genetické vplyvy a na náchylnosť k získaným ochoreniam
Predodstavová mortalita
Vyraďovanie z chovu a mortalita chovných zvierat
Vplyv prostredia na produktivitu a chorobnosť
Výživa
Nutričné programy pre segregovaný včasný odstav
Kŕmenie výkrmových ošípaných
Welfare
Metódy kontroly chorobnosti
Surveillance ochorení pri porážke
Anestézia a chirurgické zákroky u ošípaných
Liečivá
Veterinárna služba

 

 

 

Informácie o autoroch:
Barbara E. Straw:
Michigenská štátna univerzita
Silvie D Allaire: Montrealska univerzita
Wiliam L. Mengeling: Národné centrum pre choroby zvierat v USA
David J. Taylor: Glasgowská univerzita
a kolektív dalších 127 autorov z Ameriky, Európy, Austrálie a Ázie
Jozef Bíreš: Prof. MVDr.,DrSc, UVL Košice , lektor prekladu (SR)
Josef Drábek: CSc. doc. MVDr. Josef Drábek, CSc., VFU Brno, lektor prekladu (ČR)