Diagnostic Imaging of Exotic Pets: Birds, Small Mammals, Reptiles

Autor:
ISBN: 978-3-8999-3049-8
Vydavateľ: Schlütersche, 2011
Špecifikácia: Tvrdá väzba 1453 ilustrácií, 460 strán

169,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Tento komplexný atlas zobrazovacích techník pokrýva vtáky, drobné cicavce a plazy. Sú v ňom zahrnuté všetky zobrazovacie techniky: rádiografia, sonografia, CT a MRI. Je ideálnym doplnkom k literatúre, ktorá je v súčasnosti dostupná pre oblasť zobrazovacej diagnostiky drobných zvierat. Kniha je rozdelená do častí pre každý typ domáceho zvieratka, takže relevantné informácie a vizuálne odkazy sú rýchlo nájditeľné. Každá časť začína anatomickou ilustráciou relevantnej časti tela vzhľadom na každý jednotlivý diagnostický postup. V druhej časti knihy sú uvedené najbežnejšie patologické stavy podľa orgánových systémov a sú navzájom porovnávané. Táto komparatívna prezentácia umožňuje rýchlu a správnu diagnózu v spojení s využitím najvhodnejšej diagnostickej techniky. Všetky rádiografické, sonografické, CT a MRI obrázky sú jasne označené. Tento atlas, ktorý obsahuje vvyše 1400 ilustrácií, je bezkonkurenčným zdrojom informácií pre veterinárov drobných zvierat, vtákov a plazov.

Prečo odporúčame túto knihu?
● Nájdete v nej všetky zobrazovacie techniky pre vtáky, malé cicavce aj plazy
● Kniha pokrýva všetky zobrazovacie techniky: rádiografiu, sonografiu, CT a MRI
● Vynikajúce aktuálne ilustrácie klinických prípadov

Obsah:
1.Birds. Introduction, General principles

1.1.Radiographic investigation
1.2.Ultrasonographic examination
1.3.Computed tomography (CT)
1.4.Magnetic resonance imaging (MRI). Special Diagnostics, pathological findings →
1.5.Skeletal system
1.6.Cardiovascular system
1.7.Respiratory tract
1.8.Gastrointestinal tract
1.9.Liver and spleen
1.10.Urogenital tract
1.11.Miscellaneous
Further Reading
2.Small Mammals, Introduction, General principles
2.1.Radiography
2.2.Radioanatomy
2.3.Ultrasonography
2.4.Sonoanatomy
2.5.Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), Special diagnostics, pathological findings
2.6.Skeletal system
2.7.Cervical soft tissues
2.8.Thorax
2.9.Abdomen
2.10.Miscellaneous
Further Reading
3.Reptiles, Introduction, General principles
3.1.Radiographic investigation
3.2.Ultrasonography
3.3.Computed tomography (CT)
3.4.Magnetic resonance imaging (MRI), Special diagnostics, pathological findings
3.5.Skeletal system
3.6.Respiratory Tract
3.7.Gastrointestinal tract
3.8.Liver
3.9.Urinary tract
3.10.Genital tract
3.11.Other organ systems, space-occupying lesions
Further Reading
Photograph credits
Subject index

Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns: University of Leipzig, Germany
Michael Pees:University of Leipzig, Germany
Sven Reese: University of Munich, Germany
Thomas Tully: Louisiana State University, Baton Rouge, USA