Diseases of Poultry, 13th Edition

Autor:
ISBN: 978-0-470-95899-5
Vydavateľ: Wiley-Blackwell, 2013
Špecifikácia: Tvrdá väzba, kvalitné fotografie, 1408 strán

199,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
13. vydanie svetovo uznávaného diela sústreďuje najnovšie poznatky medzinárodného kolektívu odborníkov, ktorí komplexne spracovali referencie všetkých aspektov zdravia a chorôb hydiny, vrátane patogenézy, diagnóz, epidemiológie a kontrolných metód. Publikované s spolupráci s Americkou asociáciou pre patológiu vtákov, 13. vydanie obsahuje medzinárodné skúsenosti najnovších diagnostických metód a celkom nové kapitoly o  najdôležitejších aktuálnych zoonotických infekciách hydiny.

Obsah:
Contributors
Preface
Introduction
Section I: General Concepts of Poultry Diseases 1

1 Principles of Disease Prevention, Diagnosis, and Control
Introduction
Principles of Disease Prevention, Diagnosis, and Control Introduction
Antimicrobial Therapy (Including Resistance)
Public Health Significance of Poultry Diseases
2 Host Factors for Disease Resistance
Introduction
3 The Avian Immune System
4 Genetics of Disease Resistance
Section II: Viral Diseases
Newcastle Disease, Other Avian Paramyxoviruses, and Avian Metapneumovirus Infections
Introduction
1 Newcastle Disease
2 Avian Paramyxoviruses
3 Avian Metapneumovirus
4 Infectious Bronchitis
5 Infectious Laryngotracheitis
6 Influenza, D.E. Swayne
7 Infectious Bursal Disease 
8 Chicken Infectious Anemia Virus and Other Circovirus Infections
Introduction
Chicken Infectious Anemia
Circovirus Infections of Avian Species
9 Adenovirus Infections
Introduction
Aviadenovirus Infections
Atadenovirus (Egg Drop Syndrome and Related Infections)
Hemorrhagic Enteritis and Related Infections
Quail Bronchitis
10 Pox
11 Reovirus Infections
12 Viral Enteric Infections
Introduction
Turkey Coronavirus Enteritis
Rotavirus Infections
Astrovirus Infections
Avian Enterovirus-Like Virus Infections
Enteric Parvovirus Infections of Chickens and Turkeys
13 Viral Infections of Waterfowl
Introduction
Duck Hepatitis
Duck Virus Enteritis (Duck Plague)
Hemorrhagic Nephritis Enteritis of Geese
Parvovirus Infections of Waterfowl
14 Other Viral Infections
Introduction
Miscellaneous Herpesvirus Infections
Avian Nephritis
Arbovirus Infections
Turkey Viral Hepatitis
Avian Encephalomyelitis
Avian Hepatitis E Virus Infections
15 Neoplastic Diseases
Introduction
Marek’s Disease
Leukosis/Sarcoma Group
Reticuloendotheliosis
Other Tumors
Section III: Bacterial Diseases

16 Salmonella Infections
Introduction
Pullorum Disease and Fowl Typhoid
Paratyphoid Infections
Arizonosis
17 Campylobacteriosis
18 Colibacillosis
19 Pasteurellosis and Other Respiratory Bacterial Infections
Introduction
Fowl Cholera
Riemerella anatipestifer Infection
Ornithobacterium rhinotracheale Infection
Bordetellosis (Turkey Coryza)
20 Infectious Coryza and Related Bacterial Infections
21 Mycoplasmosis
Introduction
Mycoplasma gallisepticum Infection
Mycoplasma meleagridis Infection
Mycoplasma synoviae Infection
Mycoplasma iowae Infection
Other Mycoplasmal Infections
22 Clostridial Diseases
Introduction
Ulcerative Enteritis
Necrotic Enteritis
Botulism
Gangrenous Dermatitis
23 Other Bacterial Diseases
Introduction
Staphylococcosis
Streptococcus and Enterococcus
Erysipelas
Avian Intestinal Spirochetosis
Tuberculosis
Miscellaneous and Sporadic Bacterial Infections
Avian Chlamydiosis
Section IV: Fungal Diseases
25 Fungal Infections
Section V: P arasitic Diseases
26 External Parasites and Poultry Pests
27 Internal Parasites
28 Protozoal Infections
Introduction
Coccidiosis
Cryptosporidiosis
Histomoniasis (Blackhead) and Other Protozoan Diseases of the Intestinal Tract
Miscellaneous and Sporadic Protozoal
Infections
Section VI: Noninfectious Diseases
29 Nutritional Diseases
30 Developmental, Metabolic, and Other Noninfectious Disorders
31 Mycotoxicoses
32 Toxins and Poisons
Section VII: Other Diseases
33 Emerging Diseases and Diseases of Complex or Unknown Etiology
Introduction
Multicausal Respiratory Diseases
Multicausal Enteric Diseases
Hypoglycemia-Spiking Mortality Syndrome of Broiler Chickens
Proventriculitis and Proventricular Dilatation of Broiler Chickens
Index

Hlavný editor:
David E. Swayne: Laboratory Director of the Southeast Poultry Research Laboratory, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, in Athens, Georgia, USA. 
Spolupracujúci editori :
J. R. Glisson: Director of Research, U.S. Poultry and Egg Association, Tucker, Georgia, USA.
L. R. McDougald: Professor in the Department of Poultry Science at the University of Georgia in Athens, Georgia, USA.
L. K. Nolan: Dean at  the College of Veterinary Medicine, Iowa State University in Ames, Iowa, USA.
D. L. Suarez: Research Leader of the Exotic and Emerging Avian Viral Diseases Research Unit, Southeast Poultry Research Laboratory, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture in Athens, Georgia, USA.
V. L. Nair: Professor and Head, Avian Viral Diseases Programme, The Pirbright Institute in Compton, Berkshire, United Kingdom.