Small Animal Neurological Emergencies

Autor:
ISBN: 978-1-84076-152-8
Vydavateľ: Manson Publishing, 2012
Špecifikácia: Tvrdá väzba, 430 farebných a čiernobielych ilustrácií, 134 tabuliek, 528 strán

179,00 €
Na sklade

Charakteristika:
Kniha „Neurologické akútne situácie u malých zvierat“ sa systematicky zaoberá vyšetrením a liečbou neurologických prípadov malých zvierat vo svetle najnovších zistení a významne zlepšených zobrazovacích techník. Autori sa najprv zaoberajú neurologickými a systémovými prístupmi k vyšetreniu naliehavých stavov, intenzívnej starostlivosti a rýchlemu vyšetreniu založenému na existujúcich príznakoch. Potom sa do hĺbky venujú patofyziológii, možnostiam liečby a pravdepodobným prognózam každého z bežných typov neurologického naliehavého prípadu, či už je to vaskulárny úraz, infekcia, trauma, záchvat, akútna choroba alebo neoplázia. Pre pohotovostnú anestéziu, potláčanie bolesti, tekutinovú terapiu, pooperačnú starostlivosť a fyzickú rehabilitáciu sú uvedené detailné podporné techniky a terapie. Táto kniha je neoceniteľným zdrojom informácií pre zverolekárov a študentov, a neurologických praktikantov a špecialistov.

Prečo odporúčame túto knihu:
výnimočný tím odborných autorov
zameranie sa na rýchle vyšetrenie založené na existujúcich príznakoch
podrobný prehľad každého typu neurologického naliehavého prípadu
vynikajúce ilustrácie vrátane najnovších zobrazovacích techník

Obsah:
Part 1: Admission and Neurodiagnostic Tests

Examining the neurological emergency (Laurent Garosi)
Respiratory and cardiovascular support in the neurological patient (Anthea Raisis and Gabrielle Musk)
Metabolic evaluation of critically ill neurological patients (Louise Clark)
Imaging of neurological emergencies (Fraser McConnell)
Cerebrospinal fluid analysis (Amy Wood, Laurent Garosi and Simon Platt)
Part 2: Decision Making :
Obtundation, stupor and coma (Peter Dickinson)
Seizures (Simon Platt)
Exercise-associated weakness and collapse (Arianna Negrin and Simon Platt)
Ataxia (John Levine)
Paresis and paralysis (Jay McDonnell)
Spinal pain (Ronaldo da Costa)
Acute blindness (Peter Nghiem and Scott Schatzberg)
Tremors and involuntary movements (Marc Kent)
Head tilt and nystagmus (Laurent Garosi)
Acute disorders of the head and face (Lara Matiasek and Alberta de Stefani)
Monoparesis and neurological causes of lameness (Toby Gemmill and Malcolm McKee)
Part 3: Specific Emergencies – Diagnosis and Treatment
Cerebrovascular accidents (Laurent Garosi)
Ischaemic myelopathy (Luisa de Risio)
Infectious and inflammatory diseases of the central nervous system (Scott Schatzberg and Peter Nghiem)
Head trauma (Courtenay Freeman and Simon Platt)
Spinal trauma (Natasha Olby)
Acute disc disease (Joan Coates)
Status epilepticus (Allison Haley and Simon Platt)
Myasthenia gravis (Kerry Bailey)
Tetanus and botulism (Jacques Penderis)
Intracranial neoplasia and secondary pathological effects (John Rossmeisl and Theresa Pancotto)
Metabolic encephalopathies (Kate Chandler and Robert Goggs)
Neurological toxicities (Jennifer Pittman, Benjamin Brainard and Katrin Swindells)
Part 4: Specific Management Issues
Emergency neuroanaesthesia (Anthea Raisis and Gabrielle Musk)
Analgesia for patients with neurological disease (Gabrielle Musk and Anthea Raisis)
Fluid therapy (Anthea Raisis and Katrin Swindells)
Postoperative and supportive care and physical rehabilitation (Sebastien Behr and Rebecca Green)
Further reading
Appendix 1: Drug dosages for the emergency patient (Amy Wood, Simon Platt and Laurent Garosi)
Appendix 2: Units and reference ranges (Simon Platt and Laurent Garosi)
Appendix 3: Blood transfusion sheet (Simon Platt and Laurent Garosi)

Simon Platt: BVM&S, MRCVS, Dipl. ACVIM (Neurology) Dipl. ECVN, Associate Professor Neurology Service, College of Veterinary Medicine, University of Georgia, Athens, USA
Laurent Garosi: DVM, MRCVS, Dipl. ECVN, Davies Veterinary Specialists, Higham Gobion, UK
Spolupracovníci:
Kerry Bailey, Sebastian Behr, Kate Chandler, Louise Clarke, Joan Coates, Ronaldo da Costa, Curtis Dewey, Peter Dickinson, Alberta di Stefani, Robert Di Terlizzi, Laurent Garosi, Toby Gemmill, Robert Goggs, Rebecca Green, Marc Kent, Karen Kline, John Levine, Lara Matiasek, Frazer McConnell, Jay McDonnell, Malcom McKee, Gabby Musk, Natasha Olby, Jacques Penderis, Simon Platt, Anthea Raisis, Luisa de Risio, John Rossmeisl, Scott Schatzenberg, Katrin Swindells