Equine Emergency and Critical Care Medicine

Autor:
ISBN: 9781840761948
Vydavateľ: CRC Press, 2014
Špecifikácia: 880 strán, 908 farebných ilustrácií, jazyk anglický

159,00 €
Na objednávku

Včasné rozpoznanie problémov, náležitá prvá pomoc a adekvátny postup veterinára zvyšujú vyhliadky na prežitie koní vyžadujúcich si pohotovostnú liečbu a intenzívnu starostlivosť. So snahou zlepšiť vyhliadky chorých zvierat je kniha Equine Emergency and Critical Care Medicine napísaná tímom entuziastických špecialistov na kone, ktorí približujú množstvo stavov, s ktorými sa veterinár koní môže stretnúť. Kniha je bohato ilustrovaná vysokokvalitnými farebnými fotografiami, diagramami a algoritmami. Je hodnotnou pomôckou pre praktizujúcich alebo vzdelávajúcich sa špecialistov na kone a tiež užitočnou príručkou pre nešpecializovaných zverolekárov.

Prečo odporúčame túto publikáciu:
● Približuje všetky hlavné telesné systémy koní
● Poskytuje prehľad toxicít vyžadujúcich pohotovostnú starostlivosť
● Prináša návody na použitie antimikrobiálnych liekov a nutričnej podpory
● Zaoberá sa sedáciou a analgéziou
● Opisuje tekutinovú, inotropnú a vazopresívnu terapiu
● Analyzuje systémovú zápalovú reakciu
● Pokrýva pooperačné stavy koní s kolikou, žriebätá, žrebné kobyly a ležiace kone
● Má zhustený odrážkový formát pre uľahčenie používania
● Obsahuje farebné fotografie a užitočné diagramy
● Poskytuje postupné opisy často vykonávaných pohotovostných postupov

Obsah:
Emergency medicine

Digestive system and peritoneal disease;
Musculoskeletal system;
Respiratory tract;
Cardiovascular system;
Urogenital system; Barbara L. Dallap Schaer and Deitrich Volkmann
Skin; Troy N. Trumble, Louise L. Southwood, and Robert Poppenga
Neurology; Pamela A. Wilkins

Eye and associated structures;
Neonatology;
Toxicology;
Critical care
Monitoring;
Fluid therapy;
Inotrope and vasopressor therapy;
Sedation and analgesia;
Nutritional support;
Antimicrobial drugs;
The systemic inflammatory response;
Postoperative colic patient;
The pregnant mare;
The neonate;
The recumbent horse;

Info o autoroch:
Louise L. Southwood,
BVSc, PhD, DACVS, DACVECC, Associate Professor of Large Animal Emergency and Critical Care Department of Clinical Studies – New Bolton Center
School of Veterinary Medicine University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Pamela A. Wilkins: DVM, MS, PhD, DACVIM, DACVECC, Professor, Veterinary Clinical Medicine,Section Head, Equine Medicine and Surgery College of Veterinary Medicine
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA