Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd Edition

Autor:
ISBN: 978-0-470-95851-3
Vydavateľ: Willey, Blackwell, 2012
Špecifikácia: Tvrdá väzba, priložený CD, 356 strán

129,00 €
Na objednávku

Farebný atlas veterinárnej histológie je praktickou publikáciou zameranou na normálnu histológiu ôsmych bežných domácich druhov, pričom je navrhnutá tak, aby poskytla aj študentom základy v chápaní a interpretácií histologických a cytologických preparátov. Toto tretie vydanie bolo prepracované pridaním nových obrázkov, informácií a aktualizovaním terminológie. Úvodné kapitoly sú tiež obsiahlejšie tak, aby obsahovali kompletnejší prehľad základných typov tkanív a priniesli podrobnejšie informácie o princípoch histológie. Prvýkrát je k dispozícii viac než 900 digitálnych mikrofotografií v interaktívnom atlase na CD nosiči, ktoré je možné si stiahnuť a približovať. Nové vydanie tohto veterinárneho-špecifického histologického atlasu poskytuje veterinárom a poslucháčom veterinárnej medicína a techniky nevyhnutný obrazový zdroj na interpretáciu histologických preparátov.

Obsah:
1 General Principles of Histology
2 Epithelium
3 Connective Tissue Proper and Embryonic Connective Tissue
4 Cartilage
5 Bone Tissue
6 Blood
7 Bone Marrow
8 Muscle Tissue
9 Nervous System
10 Cardiovascular System
11 Lymphatic System
12 Integument
13 Digestive System
14 Urinary System
15 Respiratory System
16 Endocrine System
17 Male Reproductive System
18 Female Reproductive System
19 The Eye
20 The Ear
Glossary
Bibliography
Index

Autori:
William J. Bacha, Jr., PhD
, is Professor Emeritus in the Department of Biology, Camden College of Arts and Sciences, Rutgers University, Camden, New Jersey.
Linda M. Bacha, VMD, is Assistant Professor I of Biology in the Department of Biology, Camden County College, Blackwood, New Jersey.