Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology, 7th Edition

Autor:
ISBN: 9780323482479
Vydavateľ: Saunders, 2018
Špecifikácia: 1000 strán

149,00 €
Na objednávku

Charakteristika:
Využite túto komplexnú príručku, ktorá je nevyhnutným zdrojom informácií, pokrývajúcu všetky aspekty diagnostickej rádiológie a interpretácie u psov, mačiek a koní. Obsahuje relevantný prehľad podstaty rádiológie, CT a MRI, ako aj cenné informácie o polohovaní a zvládaní pacientov, o rádiografických technikách a bezpečnostných opatreniach, normálnej a abnormálnej anatómii, rádiografických zobrazeniach a interpretáciách, a alternatívnych zobrazovacích spôsoboch. Toto vydanie obsahuje množstvo nových zobrazení, novú kapitolu o princípoch digitálneho zobrazovania a rozšírený prehľad zobrazení mozgu a miechy.

Prečo odporúčame tento titul:

● Obsahuje komplexný, logicky členený prehľad najnovších pokrokov v zobrazovacích technikách a interpretáciách u psov, mačiek a koní.
● Časť o telesných systémoch prináša informácie v logickej postupnosti, pričom pokrýva kostrové verzus mäkké tkanivové štruktúry, normálnu anatómiu, všeobecné rádiografické zmeny a najbežnejšie abnormality postihujúce každý konkrétny systém.
● Rozprava o podstate rádiológie, CT a MRI prináša lepšie pochopenie rádiografického procesu.
● Atlas normálnej rádiografickej anatómie psa a koňa prináša základ pre porovnanie za účelom zistenia abnormálnych nálezov.
● Informácie o radiačnej bezpečnosti zdôrazňujú bezpečnostné opatrenia súvisiace s ionizujúcim žiarením.
● Časť o sebahodnotení na konci každej kapitoly otestuje chápanie kľúčových konceptov a klinických aplikácií.
● Vysokokvalitné rádiografické obrázky, ilustrácie, tabuľky a diagramy objasňujú dôležité koncepty a interpretačné princípy.
● Nová kapitola o digitálnych snímkach a digitálnom radiografickom získavaní snímok.
● Aktualizovaný a rozšírený prehľad zobrazení mozgu a miechy vrátane CT a MRI.
● Viac než 500 nových rádiografických zobrazení v tomto novom vydaní objasňuje kľúčové koncepty.
● Internetová stránka Evolve umožňuje online prístup k hlavným bodom každej kapitoly, 13 kvízom pre sebahodnotenie, atlasu normálnej rádiografickej anatómie psa a koňa, 50 prípadovým štúdiám s rádiografickými obrázkami a video obrázkami, 20 videoklipmi a audio súbormi, systematickému kontrolnému zoznamu pre vyhodnotenie abdominálnych rádiogramov, a prípadu rádiografickej interpretácie.

Section I: PHYSICS AND PRINCIPLES OF INTERPRETATION
1. Radiation Physics, Radiation Protection, and Darkroom Theory
2. Digital Images and Digital Radiographic Image Capture
3. Physics of Ultrasound Imaging
4. Physics of Computed Tomographic and Magnetic Resonance Imaging
5. Introduction to Radiographic Interpretation
Section II: THE AXIAL SKELETON
6. Technical Issues and Interpretation Principles Relating to the Axial Skeleton
7. Normal CT, MR, and Radiographic Anatomy of the Axial Skeleton
8. The Canine Skull, Nasal Cavity, and Sinuses
9. Magnetic Resonance Imaging Features of Brain Disease
10. The Equine Skull, Nasal Cavity, and Sinuses
11. Canine Vertebrae
12. Canine Intervertebral Disk Disease
Section III: THE APPENDICULAR SKELETON
13. Technical Issues and Interpretation Principles Relating to the Appendicular Skeleton
14. Normal Radiographic Anatomy of the Appendicular Skeleton
15. Orthopedic Diseases of Young and Growing Dogs and Cats
16. Fracture Healing and Complications
17. Canine and Feline Bone Tumors vs. Bone Infections
18. Canine and Feline Joint Disease
19. Equine Stifle and Tarsus
20. Equine Tarsus
21. Equine Metacarpus and Metatarsus
22. Equine Metacarpophalangeal and Metatarsophalangeal Joints
23. Equine Phalanges
24. Equine Navicular Bone
Section IV: CARDIAC AND RESPIRATORY SYSTEMS
25. Technical Issues and Interpretation Principles Relating to the Cardiopulmonary System
26. Normal Radiographic Anatomy of the Cardiopulmonary System
27. The Canine and Feline Upper Airway and Trachea
28. The Canine and Feline Esophagus
29. The Canine and Feline Thoracic Wall
30. The Canine and Feline Diaphragm
31. The Canine Mediastinum
32. The Canine Pleural Space
33. The Canine and Feline Cardiovascular System
34. The Canine and Feline Lung
35. The Equine Lower Respiratory System
Section V: CANINE AND FELINE ABDOMEN
36. Technical Issues and Interpretation Principles Relating to the Canine and Feline Abdomen
37. Normal Radiographic Anatomy of the Abdomen
38. The Peritoneal Space
39. The Liver and Spleen
40. The Kidney and Ureters
41. The Urinary Bladde42. The Urethra
43. The Prostate
44. The Uterus, Ovaries, and Testes
45. The Stomach
46. The Small Bowel
47. The Large Bowel

Donald E. Thrall: DVM, PhD, DACVR, Professor, Department of Molecular Biomedical Sciences, North Carolina State University, College of Veterinary Medicine, Raleigh, NC